Normcommissies 'informatiebeheer' samengevoegd

23-05-2019 Normcommissies bestaan uit deskundigen op hetzelfde terrein, maar soms met een heel verschillende achtergrond. Door de aanwezigheid van die verschillende disciplines kijken er mensen vanuit hele verschillende invalshoeken naar hetzelfde onderwerp. Dat maakt de gebundelde kennis binnen een normcommissie zo krachtig. Maar wat te doen als er een grote overlap is bij twee normcommissies? Dan is het logisch om ze samen te voegen. Precies dat is er gebeurd met de normcommissies ‘Technical interoperability’ en ‘Informatie- en archiefmanagement’. De inhoudelijke overlap was zo groot dat samenvoegen logisch was. Dat levert meer samenwerking en dus betere standaarden op.

Yvette Mulder, consultant van NEN legt uit: “De Technical Committee 46 van ISO heeft twee subcommissies, SC4 en SC11, die hier bij NEN dan ook door twee afzonderlijke normcommissies werden gevolgd. SC4 gaat daarbij over Technical Operability, en SC11 over Informatie en Archiefmanagement. Maar er zijn raakvlakken tussen deze twee normcommissies. Niet alleen was er inhoudelijk een overlap, maar ook de doelgroepen waren hetzelfde en ze hadden zelfs dezelfde deelnemers. Inhoudelijk zijn de bindende factoren informatiebeheer en het uitwisselen van informatie. Het was dus heel logisch om deze twee samen te voegen. We hebben ervoor gekozen om de normcommissie Technical Interoperability op te heffen en verder te gaan met ‘Informatie en Archiefmanagement’. De overgebleven commissie neemt nu die andere standaarden ook onder haar hoede.

Omdat de normcommissie van het nu opgeheven ‘Technical Operability’ veel kleiner was, heeft dat het voordeel dat er nu veel meer mensen naar die standaarden kijken. Meer partijen met meer perspectieven, waardoor de standaarden vanuit Nederland beter vertegenwoordigd worden. Bovendien is de kennisoverdracht nu veel groter tussen de twee standaardgroepen; de kennis van de ene groep standaarden wordt nu makkelijker meegenomen naar de andere groep. Op die manier kunnen de standaarden er ook van profiteren.”

Over de normcommissie Informatie en Archiefmanagement

In de normcommissie Informatie en Archiefmanagement nemen onder meer vertegenwoordigers van Doxis, Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek deel. In totaal wordt de normcommissie door tien partijen bevolkt, met deskundigen uit archiefinstellingen, informatiediensten, software-ontwikkeling en consultancy. De belangrijkste doelen en taken van de commissie zijn het volgen van internationale commissies en het beïnvloeden van de standaarden die daarin worden ontwikkeld. Daarnaast zorgt de normcommissie voor bekendheid en bruikbaarheid van de standaarden in Nederland, bijvoorbeeld door enkele te vertalen, toepassingsrichtlijnen te schrijven, achtergrondartikelen te delen en het veld bij de ontwikkeling van standaarden te betrekken.

De normcommissie volgt en beïnvloedt de ontwikkeling van de standaarden in de mondiale ISO/TC 46/SC 11, de ISO/TC 171/SC 1 en /SC 2, allen rondom het bewaren, bruikbaar houden en vindbaar maken van informatie, zowel fysiek als digitaal. Daarnaast volgt de commissie standaarden die hierbuiten vallen, maar wel van belang zijn voor het vakgebied, zoals NEN-ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen en NEN-ISO/IEC 27001.

De normcommissie volgt ook ISO/TC 46/SC 4 over standaarden die de uitwisseling van informatie over collecties stroomlijnen. Er zijn bijvoorbeeld standaarden over: Dublincore (die informatie in metadata beschrijft), codes en “interlibrary loan”. Doelgroepen hiervoor zijn bibliotheken, archieven, musea en uitgeverijen.

Deelnemen in de normcommissie Informatie en Archiefmanagement

Bent u geïnteresseerd in de normcommissie ‘Informatie en Archiefmanagement’ en brengt u een zekere mate van deskundigheid mee? Wie dat wil kan deelnemen in de commissie. Neem daarvoor contact op Yvette Mulder, telefoon (015) 2 690 174 of e-mail: kid@nen.nl.


Ook interessant voor u:

NEN Connect Archiefmanagement
NEN Connect Archiefmanagement bevat essentiële normen voor iedere organisatie die is gebaat bij duidelijke afspraken rond (digitale) archivering en documentbeheer. Met dit pakket bent u altijd up-to-date met de belangrijkste normen voor archiefmanagement.

Bekijk inhoud pakket

Eerder door u bekeken