Normen laten aansluiten bij de praktijk van bestuurders en managers

22-05-2019 Bestuurders van organisaties zijn niet vanzelfsprekend geïnteresseerd in normen voor IT Service Management en IT Governance en de normen-series hierover (de 20000- en 38500-series) zijn niet erg bekend. Er is wel interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze normen. Dit zijn enkele van de uitkomsten van de rondetafelbijeenkomst over ‘IT Service Management en IT Governance’ op vrijdag 17 mei 2019 bij NEN in Delft.

Tijdens deze bijeenkomst werden 13 bezoekers bijgepraat over normen, de processen om te komen tot normen en inhoudelijk over de normen voor IT Service Management en IT Governance. De bijeenkomst was zowel informatief als interactief en er waren interessante discussies.

Minder bureaucratisch

Dolf van der Haven vertelt over de 20000-serie: de normen voor IT Service Management. Deel 1 geeft aan wat je moet regelen en heeft eenzelfde structuur als NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO/IEC 27001. Op basis van dit deel (de 20000-1) kan worden gecertificeerd en inmiddels hebben 16 Nederlandse bedrijven dat gedaan. Het normdeel is minder bureaucratisch geworden dan voorheen, aldus Dolf van der Haven; er worden namelijk minder eisen aan de documentatie gesteld.

Meer dan IT-systemen

Yvette Backer vertelt over de 38500-serie: de normenserie voor IT Governance. Deze normen zijn bedoeld voor het hoogste orgaan van een organisatie: het bestuur. Het bestuur moet naast aandacht voor de informatiesystemen ook aandacht hebben voor bijvoorbeeld de mensen, de risico’s en de juridische naleving. De 38500-normenserie gaat uit van zes principes en drie activiteiten. In Australië is deze norm redelijk ingevoerd; veel Australische bedrijven hebben gezorgd dat in ieder geval de zes principes uit de norm in de organisatie zijn belegd.

Normen helpen

Inge Piek vertelt over hoe normen en normcommissies werken. Normen zijn vrijwillige afspraken tussen experts. Organisaties kunnen hun belang in de Nederlandse normcommissie vertegenwoordigen; dat gebeurt dus nationaal. In internationaal verband schrijven experts aan normen en maken daarover afspraken. Voor het deelnemen aan een normcommissie wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd.

Meer leden

De normcommissie ‘IT Service Management en IT Governance’ vertegenwoordigt de belangen van Nederland in internationaal verband, maar de normcommissie bestaat momenteel uit twee leden. We willen meer Nederlandse belangen vertegenwoordigd hebben en daarom zijn we op zoek naar meer deelnemers aan de normcommissie. Een aantal partijen heeft zich inmiddels hierin geïnteresseerd getoond.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Of meer weten en/of de presentaties van de informatiebijeenkomst ontvangen? Stuur dan een e-mail naar kid@nen.nl. De normcommissie ‘IT Servicemanagement en IT Governance’ en NEN gaan ook kijken wat nodig is om de kloof tussen normen en de best practices uit de praktijk van bestuurders te dichten. Heeft u hier suggesties voor of ideeën over, dan horen we het graag.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces, neem contact op met Inge Piek, consultant Kennis- en Informatiediensten, telefoon 015 2 690 260 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: neem contact op met Inge Piek, consultant Kennis- en Informatiediensten.

kid@nen.nl

015 2 690 260

Ook interessant voor u