Normen voor datacenters in ontwikkeling

06-04-2020 Er zijn nieuwe (mondiale) normen voor datacenters in ontwikkeling. In normen voor datacenters staan de eisen die aan datacenters worden gesteld. Er worden onder andere eisen gesteld aan de constructie, voeding, airconditioning en ventilatie, bekabeling, beveiligingssystemen en er zijn criteria gedefinieerd voor de werking van datacenters.

De kern van normen voor datacenters zijn afspraken over de robuustheid van datacenters. Er moet beschreven zijn welke beschikbaarheidsklassen er zijn, maar ook welke bouwkundige eisen er gelden en welke beveiligingsmaatregelen er zijn genomen. In de normen is er, behalve de technische aspecten, ook aandacht voor de processen om een datacenter te managen. Dit kan natuurlijk niet zonder goede KPI’s.

De normen voor datacenters gaan over allerlei aspecten, maar de komende periode focussen de ontwikkelingen van internationale normen voor datacenters zich op milieu gerelateerde onderwerpen.

Milieu- en duurzaamheidsaspecten van datacenters

Mede naar aanleiding van de huidige aandacht in de maatschappij voor milieuaspecten en duurzaamheid worden er op dit moment normdelen voor datacenters ontwikkeld die eisen stellen ten aanzien van milieuaspecten. Deze normen gaan bijvoorbeeld over het efficiënt koelen van datacenters en het efficiënt gebruik van water en CO2 door datacenters. Er worden hierbij eisen opgesteld voor de Key Performance Indicators (KPI’s) voor datacenters en voor het efficiënt:

  • Gebruik van CO2: de ‘Carbon Usage Effectiveness (CUE)’. (ISO/IEC CD 30134-8 en)
  • Gebruik van water: de 'Water Usage Effectiveness (WUE)’. (ISO/IEC CD 30134-9)
  • Koelen: de 'Cooling Efficiency Ratio (CER)’

Bij het ontwikkelen van deze normen wordt uiteraard gekeken naar bestaande normen, maar is er ruimte om nieuwe innovaties mee te nemen in een ontwerp. Daardoor wordt de norm toepasbaar op nieuwe ontwikkelingen en wordt de norm breed gedragen. Er is bovendien een nauwe samenwerking met de mondiale ISO-norm die ontwikkeld wordt op basis van de Europese normen en andere documenten.

Van TS naar norm

Naast bovengenoemde ontwikkelingen, worden momenteel ook drie delen van de ISO/ IEC norm voor de faciliteiten en infrastructuren van datacenters upgraded van een ‘Technische Specificatie’ (TS) naar een norm:

  • Algemene concepten: ISO/IEC 22237-1.2 ‘Data centre facilities and infrastructures — Part 1: General concepts’
  • Elektrische installatie: ISO/IEC 22237-3.2 ‘Data centre facilities and infrastructures — Part 3: Power distribution’
  • Klimaatbeheersing: ISO/IEC 22237-4.2 ‘Data centre facilities and infrastructures — Part 4: Environmental control’

Meer weten of meepraten?

Heeft uw organisatie datacenters, maakt u gebruik van datacenters van derden of fabriceert of levert u onderdelen voor de gebouwen? Dan wilt u misschien meer weten of meepraten over deze normen. Dit kan in de normcommissie ‘datacenters’. Deze normcommissie wil graag uitbreiden met mensen die kennis hebben van datacenters, waarbij het gaat om kennis op velerlei gebied; uiteenlopend van elektrische distributie, koelsystemen, bouwkundige, fysieke beveiliging en/of hoe een datacenter gemanaged kan worden. U kunt contact opnemen via telefoon: 015 2 690 200 of via e-mail kid@nen.nl.

Meer informatie over de normcommissie datacenters bij NEN kunt u lezen op nen.nl/datacenters.

Eerder door u bekeken