Normen voor de mens

25-06-2019 Hoe krijgt u de juiste man of vrouw op de juiste plaats? Het is vaak een cruciale vraag voor organisaties, en zeker voor IT-organisaties, bijvoorbeeld gelet op het grote aantal projecten dat steeds maar weer fout gaat. Het kan u verrassen - dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn - maar daar is sinds 2016 een internationale norm voor. Veel te weinig mensen weten dat.

Bramjan Mulder, business analist bij De Staffing Groep en sinds 2015 ook voorzitter van de normcommissie ‘ICT professionaliteit en digitale vaardigheden’ licht toe: “ICT bestaat uit techniek en mensen, en voor de techniek zijn er al veel commissies en standaarden, maar voor de mensen was dat er nog niet. Dat is nu wel het geval. Onze normcommissie richt zich op de mensen, en hoe we die mensen, en daarmee ook de projecten en de ICT, kunnen verbeteren. Dat doen we met name door ons te richten op het definiëren van ICT gerelateerde competenties, dat is het meest ontwikkeld. Het eCompetence Framework of e-CF, is in Europees verband gemaakt.

In de afgelopen 15 jaar hebben heel veel bedrijven en organisaties hieraan bijgedragen, onder coördinatie van de CEN. Eerst als CWA, een workshop agreement, maar sinds enige jaren is het verheven tot de Europese standaard NEN-EN 16234-1. We werken momenteel aan een update van deze norm. Ook worden dit jaar drie ondersteunende CWA-documenten geupdate tot Technical Specification behorend bij de standaard. Het gaat dan om de user guide, de methodology guide en de best practices.

Maar het gaat ons niet alleen om de competenties. We houden ons ook bezig met drie andere gebieden, namelijk de curricula of certificeringen om opleidingen en voortgang te kunnen verbeteren of te waarborgen, een ‘Body of Knowledge’, zaken die iemand binnen de IT altijd zou moeten kunnen of kennen en ten slotte een ‘Code of Conduct’. Dat laatste wordt steeds belangrijker in deze tijd van AI, data-misbruik en security-problemen: aan welke richtlijnen houdt een IT medewerker zichzelf?”

Hoe werkt de norm in de praktijk?

Bramjan Mulder: “De norm is van belang overal waar mensen worden ingezet; bijvoorbeeld bij het uitbesteden van werkzaamheden, het inhuren van mensen, bij opleiden, certificeren, bij projecten en projectbemanning. In vacatures of in CV’s staan de prachtigste functienamen. Denk aan programmeur, software-engineer, ontwikkelaar, developer: dat zijn verschillende namen voor ongeveer dezelfde functie. Er zit gewoon veel spraakverwarring in functieomschrijvingen, omdat iedereen het over iets anders heeft. Deze standaard zegt dat we zo’n vacature in bouwsteentjes van vaardigheden moeten opsplitsen; dus een tester moet goed kunnen testen, maar moet ook goed dingen kunnen uitleggen, et cetera. Die bouwstenen, daar hebben we het vanaf nu over. Dus iemand kan nog zo’n mooie functietitel hebben, maar je richt je volledig op die bouwsteentjes en daar communiceer je mee.

Ik geef een voorbeeld. Ik ben voorzitter van deze normcommissie, wat zijn dan de bouwsteentjes die ik nodig heb in die functie? Stukje leidinggeven wellicht, stukje documenteren, stukje volgen van trends, enzovoort. Zo kun je een setje van bouwsteentjes bij elkaar zoeken. Je kunt zo snel zien waar die persoon aan voldoet, waar hij aan zou moeten voldoen, en hoe hij opgeleid zou kunnen worden.
De rijksoverheid heeft e-CF in hun kwaliteitsraamwerk voor de Informatievoorziening. Dat betekent dat de IT-ers van de rijksoverheid allemaal al zijn ingedeeld op die punten, op die competenties. Aanvragen die daarop worden uitgezet zijn daarop gebouwd. Vacatures, opleidingen en interne mobiliteit kunnen daar ook op gestoeld worden. Bij Achmea zijn een paar duizend IT-ers gescand op e-CF. Dat is opgenomen in hun personeelsdossier en gekoppeld aan een leermanagementsysteem. Dus als ik op een bepaald bouwsteentje level twee scoor, terwijl ik level drie zou moeten scoren, kan ik die betreffende opleidingen gaan volgen. Het geeft veel meer structuur. Thyssen Krupp gebruikt het en Tata Steel is er naar aan het kijken. Airbus werkt er al langer mee.”

Welke ontwikkelingen zijn er op dit gebied in de markt en in Europa?

“Onze normcommissie werkt samen met andere landen in de CEN/TC 428 Digital competences and ICT Professionalism. Wij richten ons hierbij op e-CF, Body of Knowledge, Curricula en Code of Conduct. Hiervoor lopen inmiddels meerdere projecten of ze worden opgestart. In totaal vijf onder secretariaat van het Italiaanse UNINFO. Er zijn liaisons met diverse ISO-groepen op gebied van security, applicatie ontwikkeling, AI et cetera. Dat zijn commissieleden die in verschillende commissies zitting hebben, en daardoor de verbinding kunnen leggen tussen de verschillende commissies. Verder zijn er dwarsverbanden met andere tools. Zo is er een Engelse e-CF, de ‘SFIA’, die wordt bijvoorbeeld in Australië veel gebruikt, en we zien dat die richting e-CF komt. Dan is er ‘Digcomp’ met digitale competenties voor burgers - waar e-CF zich richt op professionals, en ‘EQF’, dat is een framework voor gebruik in de opleidingswereld.”

Meer informatie

De normcommissie bestaat momenteel uit drie personen en kan wel wat versterking gebruiken. Bramjan: "Onze vergaderingen zijn weliswaar niet openbaar bij te wonen, maar introducees zijn welkom". Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Yvette Mulder, consultant, telefoon (015) 2 690 174 of e-mail yvette.mulder@nen.nl.

Eerder door u bekeken