Normontwerp NPR 5325 voor overdragen software ter commentaar

06-07-2015 Het normontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Overdragen van software’ is beschikbaar voor commentaar. Deze NPR is gericht op het beoordelen van de kwaliteit van de software, met name met het oog op het benodigde onderhoud ervan en de ‘portabiliteit’ (het op meerdere platforms kunnen installeren en gebruiken). Belanghebbende partijen kunnen tot 11 september online commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

NPR 5325 is opgesteld door de leden van de normcommissie 381007 ‘Software and systems engineering’. De richtlijn is toepasbaar voor meerdere situaties en omschrijft verschillende scenario’s van software-overdracht met de daarbij optredende risico’s. Met deze NPR worden risico’s duidelijk en concreet inzichtelijk voor de betrokken partijen: de klant (opdrachtgever), leverancier (opdrachtnemer) en de overnemende partij voor beheer en onderhoud van software (evaluerende partij). In de informatieve bijlagen wordt aangegeven hoe de mogelijke risico’s conform NPR 5325 inzichtelijk gemaakt kunnen worden door een evaluerende partij.

NEN doet een oproep aan alle hierboven genoemde partijen en overige belanghebbenden, zoals software ontwikkelaars en kwaliteitsmanagers, om kritisch naar dit normontwerp te kijken, generiek, technisch of tekstueel commentaar te leveren en voorstel voor verbetering in te dienen. Experts die waardevol commentaar hebben geleverd over de 26 pagina’s krijgen een exemplaar van de definitieve NPR 5325 kosteloos toegestuurd.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen commentaar indienen door zich aan te melden (een account aanmaken) en te registreren bij het NEN-systeem voor normontwerpen: www.normontwerpen.nen.nl. De normcommissie zal de ingediende commentaren behandelen. Wanneer de planning niet te optimistisch is zal in het voorjaar van 2016 een volledig normontwerp beschikbaar komen voor het leveren van commentaar. De definitieve NPR 5325 wordt medio 2016 (of eerder) verwacht.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze richtlijn of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, secretaris normcommissie ‘Software and systems engineering’, telefoon (15) 2 690 126 of e-mail ton.vanbergeijk@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten.

ton.vanbergeijk@nen.nl

(015) 2 690 126

Ook interessant voor u