Nu actueel: Artificial Intelligence

23-11-2018 Dat er normen aan staan te komen voor Artificial Intelligence is voor iedereen in dit vakgebied spannend. Niet alleen omdat de normen invloed kunnen hebben op uw werk, maar ook omdat meepraten over de normen mogelijk wordt. Meepraten heeft meer voordelen, want behalve dat u invloed kunt uitoefenen op een norm, zorgt het er ook voor dat u aan tafel komt te zitten met de “AI-top” in Nederland, en dat u eerder informatie onder ogen krijgt dan anderen. Welke voorstellen voor de norm dient Google in? U bent op de hoogte wanneer u deel uit maakt van de normcommissie.

Stand van zaken

Eind 2017 is de ISO/IEC JTC 1/SC 42 ‘Artificial Intelligence’ opgericht. NEN consultant Yvette Mulder woonde de tweede vergadering bij in oktober 2018, waar 135 personen van over de hele wereld samen kwamen. Yvette vertelt: “Nu steeds meer toepassingen met Artificial Intelligence beschikbaar komen, worden ook de problemen ermee duidelijk. Op sommige gebieden is er sprake van weerstand tegen AI, of angst, die terug te voeren is op het feit dat we soms niet weten wat er gebeurt als een machine zichzelf dingen leert. Voorbeelden zijn AI-systemen die mensen discrimineren, mensen in gevaar brengen of mensenrechten schenden.

Bedrijven ontwikkelen of innoveren lang niet altijd verder, omdat ze bang zijn in de problemen te komen. En hun klanten willen AI graag begrijpen voordat ze iets kopen, maar zelflerende algoritmes laten zich aan niet-technische mensen moeilijk uitleggen. Bovendien is er nog helemaal geen wetgeving voor AI. Het is zelfs nog niet duidelijk dat wanneer een zelflerende machine iets doet wat niet goed is, wie er dan aansprakelijk is; de mensen of de machine zelf.

De vergadering ging dan ook over de eerste schetsen voor toekomstige normen, die deze weerstand en de problemen moeten gaan verkleinen. In de komende maanden starten ze met het ontwikkelen van die normen.Het toverwoord is trustworthiness: het betrouwbaar maken van AI, zodat het doet wat het moet doen. De insteek is dat je als bedrijf of ontwikkelaar de normen kunt gebruiken om AI-toepassingen zo betrouwbaar mogelijk te maken. En dat je dit met normen dan ook kunt aantonen en zo angsten voor AI kunt wegnemen. Het beperken van de risico’s dus, zonder AI al te veel in te kaderen, want dan is het geen innovatie meer. Daar zullen de eerste normen over gaan, naast natuurlijk het vocabulair, zodat we wereldwijd over dezelfde dingen praten als we het over AI hebben.”

Europa

Ook op Europees niveau wordt er nagedacht over normen voor AI; bij CEN komt er een focusgroep over Artificial Intelligence. Die groep kijkt naar wat wij in Europa belangrijk vinden ten opzichte van andere werelddelen, zoals de raakvlakken van AI met de privacyregels. Zo zijn er nog meer zaken die specifiek zijn voor de EU. Europa wil zich dan ook profileren als het continent waar AI misschien niet helemaal voorop loopt, maar waar het wel het meest veilig en doordacht is.

Nederland

Om vanuit Nederland input te kunnen leveren op de normen die wereldwijd worden ontwikkeld bij ISO en bij CEN, richt NEN een normcommissie op. Op 7 februari 2019 vindt een evenement plaats. Iedereen die belang heeft bij AI is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en om mee te doen met de normcommissie. Leden hebben niet alleen inspraak bij de totstandkoming van de normen, maar hebben rechtstreeks contact met andere belanghebbenden in Nederland en toegang tot de informatie die bij het ontwikkelen van de norm speelt. Informatie die afkomstig kan zijn van de grote namen, zoals Google en Microsoft, in alle deelnemende landen, van Ierland tot en met China. Yvette Mulder: “Deze bedrijven doen voorstellen voor standaarden die in hun belang zijn, waaruit je mogelijk kunt afleiden waar ze mee bezig zijn. Leden van de normcommissie hebben inzage in dat soort voorstellen en hebben zo toegang tot meer informatie dan een ander.”

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Yvette Mulder via (015) 269 01 74 en kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken