Ontwerp NPR 5325 ‘Overdragen van software’ ter commentaar

06-03-2017 Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5325 ‘Overdragen van software’ is de tweede helft maart 2017 beschikbaar voor commentaar. Deze NPR is primair gericht op het beoordelen van de bouwkwaliteit van op maat gemaakte software. Met name met het oog op het toekomstige onderhoud ‘maintenance’ ervan. Belanghebbende partijen kunnen tot vrijdag 5 mei 2017 online commentaar indienen op deze NPR.

Risico’s voor toekomstig onderhoud

NPR 5325 is opgesteld door de leden van de normcommissie 381007 ‘Software and systems engineering’. De richtlijn is toepasbaar voor verschillende scenario’s van software-overdracht met de daarbij optredende risico’s voor toekomstig onderhoud. Deze NPR maakt voor de betrokken partijen de kwaliteitseisen van de over te dragen software-attributen (documentatie, broncode en testmiddelen) duidelijk en concreet inzichtelijk. Deze partijen zijn: de klant, de leverancier, de overnemende partij voor het onderhouden van de software en de evaluerende partij voor het onafhankelijk beoordelen van de overdraagbaarheid. De NPR is een handreiking voor deze verschillende partijen en vormt, vanuit verschillende rollen gezien, hierdoor een gezamenlijk zakelijk belang.

Commentaar indienen

NEN doet een oproep aan alle hierboven genoemde partijen en overige belanghebbenden, zoals softwareontwikkelaars en kwaliteitsmanagers, om verbetervoorstellen in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Experts die commentaar met verbetervoorstellen hebben geleverd, krijgen een exemplaar van de definitieve NPR 5325 kosteloos toegestuurd.
De normcommissie zal de ingediende commentaren behandelen. De huidige verwachting is dat de definitieve versie voor de zomerperiode zal worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze richtlijn of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant E&ICT, telefoon (015) 2 690 126 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ton van Bergeijk, consultant E&ICT.

kid@nen.nl

(015) 2 690 126

Ook interessant voor u