Ontwerp NPR 5326 'Kwaliteitsborging maatwerksoftware-ontwikkeling en -onderhoud' ter commentaar

20-09-2018 Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5326 ‘Kwaliteitsborging maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud’ is vanaf heden beschikbaar voor commentaar. Deze NPR is primair gericht op het classificeren en mitigeren van bekende risico's bij maatwerksoftwareontwikkeling en -onderhoud. Belanghebbende partijen kunnen tot 5 januari 2019 online commentaar indienen op deze NPR en zijn van harte welkom om een informatiebijeenkomst hierover bij te wonen op 9 november bij ICTU in Den Haag.

Ontwerp NPR 5326 categoriseert risico’s; omschrijft de risico’s en beheersmaatregelen bij maatwerksoftwareontwikkeling; definieert de hierbij horende termen, metingen, testen, toetsen, kwaliteitskenmerken en rapportages; verwijst naar hierbij te hanteren normen en geeft een ‘assessmentinstrument’ als handreiking voor hierbij te betrekken belanghebbenden.

Deze NPR behoort, bij verwijzing als referentie, te worden toegepast voor het borgen en bewaken van de kwaliteit tijdens de levensfasen van maatwerk-software binnen het overheidsdomein en andere domeinen waarin grote opdrachten voor maatwerksoftwareontwikkeling worden gegeven. De NPR geldt voor de gehele levenscyclus vanaf het specificeren en ontwikkelen tot en met het beheren, onderhouden en vervangen van deze op maat gemaakte software.

Voor wie

Belanghebbenden zijn opdrachtgevers, opdrachtnemers en IT-auditors die betrokken zijn bij de ontwikkeling van software op maat en de hierbij horende kwaliteitsborging. Geïnteresseerden kunnen het normontwerp bij NEN opvragen en feedback geven via de website: www.normontwerpen.nen.nl.

Na sluiting van de commentaarperiode worden de ingediende commentaren door de werkgroep behandeld. De huidige verwachting is dat de definitieve versie in het voorjaar van 2019 wordt gepubliceerd.

Informatiebijeenkomst vrijdag 9 november 2018

Op 9 november 2018 organiseren NEN en ICTU een informatiebijeenkomst waarin de werkgroep die de NPR heeft geschreven, experts vanuit ICTU (projectleider), Brunel, Centric, KPMG Advisory BV en SDB, het normontwerp toelichten en waar u ook uw feedback kunt geven. Bij inschrijving voor de bijeenkomst ontvangt u het normontwerp ter commentaar. Meer informatie over het programma en het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze richtlijn, het opvragen van het normontwerp of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi, consultant, telefoon 015 2 690 313 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Software and system engineering’ houdt zich bezig met alle facetten rondom computersystemen en hun levenscyclus. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken