Ontwikkeling van normen voor ICT-competenties

18-05-2020 Bij het inhuren of detacheren van een medewerker, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat deze medewerker precies in huis heeft. Op deze manier weet een organisatie dat zij de juiste persoon voor de klus gevonden hebben. Op het gebied van ICT is het e-Competence Framework (e-CF) opgesteld.

Deze Europese norm maakt op eenduidige wijze inzichtelijk welke competenties een ICT-professional bezit, welke er nodig zijn om een functie te vervullen en welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor een bepaalde competentie. Het is hierdoor een hulpmiddel voor professionals, werkgevers, werknemers, HR-development, inkopers, werving & selectie, opleiders en certificeringsinstituten.

Het e-CF is een gemeenschappelijke Europese norm, wat betekent dat deze objectief, transparant en onafhankelijk is en door heel Europa wordt toegepast. Het gebruik van deze norm garandeert dat alle betrokken partijen dezelfde terminologie hanteren.

Wat doet de normcommissie?

De normcommissie ‘ICT-competenties’ draagt namens Nederland bij aan het e-CF. Deze norm is het belangrijkste onderdeel van het werkpakket, maar rondom het e-CF worden andere normen ontwikkeld. In totaal zijn er vier domeinen waarop de normcommissie invloed uitoefent:

  • Het Europese e-Competence Framework en job profiles: het belangrijkste van de vier domeinen. Het e-CF is een lijst competenties die ICT’ers kunnen hebben en de precieze definities hiervan.
  • Body of Knowledge (BoK): de vakinhoudelijke kennis die ICT´ers kunnen hebben en terminologie om die ICT-kennis te omschrijven worden vastgelegd in de Body of Knowledge.
  • Professional Ethics: hierin is de ethische grondlegging, waaraan ICT’ers kunnen voldoen, vastgelegd.
  • Education and certification: de commissie houdt zich bezig met ICT onderwijs en de certificering van ICT-gerelateerde zaken.

De normcommissie volgt en beïnvloedt de ontwikkeling van de normen in de Europese commissie ISO/TC 428 ‘Digital competences and ICT professionalism’. Zij wenden hier hun invloed aan om ervoor te zorgen dat de normen zo werkzaam mogelijk zijn voor de betrokken partijen in Nederland. Daarnaast zorgt de commissie in Nederland voor bekendheid en bruikbaarheid van de normen door hierover informatie te delen met belanghebbenden. De normcommissie is toegankelijk voor partijen die bij deze normen belang hebben, invloed willen uitoefenen en vroegtijdig geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen.

Vernieuwde normen

Het e-CF wordt periodiek herzien, net zoals alle andere normen. In december 2019 is een herziene versie gepubliceerd van de e-CF norm: NEN-EN 16234-1 e-Competence Framework (e-CF). Deze omvat nu 41 competenties. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • De drie sales-gerelateerde competenties zijn samengevoegd tot één competentie: Sales Development.
  • Drie nieuwe competenties zijn toegevoegd: User Experience, Systems Management, en Data Science and Analytics
  • Er zijn zeven Transversal Aspects (dwarsverbanden) toegevoegd, toepasbaar als aanvullende componenten binnen alle competenties van het raamwerk. Een paar voorbeelden zijn Ethics, Privacy en Usability.

Meepraten over de inhoud van normen

Heeft u belang bij de ontwikkeling van deze normen op het gebied van ICT-professionaliteit? Dan is het mogelijk om lid te worden van de normcommissie en invloed uit te oefenen op de inhoud van de normen. Ook kennisdeling en netwerk spelen een grote rol in deze normcommissie. Meer informatie vindt u op de website nen.nl/ict-professionaliteit. Of neem contact op met de normcommissie via consultant Yvette Mulder, telefoon 015 2 690 174 of via kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken