Ontwikkelingen in normen voor ‘IoT Security en Privacy’

31-07-2019 De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom dient u hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening mee te houden. Dit kan het beste door afspraken te maken en de gemaakte afspraken vast te leggen in normen.

De Nederlandse werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ stelt experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te oefenen op de internationale standaarden die momenteel ontwikkeld worden in verschillende standaardisatie groepen op Europees en mondiaal niveau, namelijk:

IoT-normen in ontwikkeling

Op dit moment wordt aan de volgende ‘IoT Security en Privacy’ thema's/normen gewerkt.

  • ISO/IEC 30147 ED1 ‘Internet of Things (IoT) - Methodology for implementing and maintaining trustworthiness of IoT systems and services’ bevat een methode om de betrouwbaarheid in een IoT-systeem of -dienst te implementeren en te behouden. De methodologie is niet gericht op een bepaald toepassingsgebied van het IoT-systeem of -dienst, maar voor een generiek IoT-systeem of -dienst die voor verschillende toepassingsgebieden geldt.
  • ISO/IEC 30149 ED1 ‘Internet of Things (IoT) - Trustworthiness framework’ zet kaders, inclusief processen en componenten, die kunnen worden gebruikt om organisaties te helpen bij het definiëren, implementeren, verifiëren, meten en onderhouden van betrouwbaarheid van IoT-oplossingen. Deze kunnen worden gebruikt door organisaties die IoT-oplossingen ontwikkelen en realiseren, door organisaties die deze in werking hebben en ondersteunen, of door organisaties die verificatieschema's willen definiëren of het beheer van IoT-organisaties of specifieke naleving van IoT-oplossingen willen meten.
  • ISO/IEC WD 27030 Information technology - Security techniques - Guidelines for security and privacy in Internet of Things (IoT)Title missing’ zal richtlijnen rond de risico’s, principes en het onder controle brengen van Internet of Things (IoT) oplossingen.

Meer informatie IoT

Voor meer informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken