Oorkonde voor voorzitter normcommissie ‘programmeertalen’

24-02-2017 Op 6 februari j.l. heeft de heer Wakker, oud-voorzitter van NEN normcommissie NC 381 022 ‘Programmeertalen’ een oorkonde van verdienste ontvangen. Paul Coebergh van den Braak overhandigde namens het bestuur van de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) deze oorkonde aan de heer W.F. Wakker voor zijn verdienstelijke bijdrage aan standaardisatie binnen de sector informatietechnologie.

NEN bedankt Willem Wakker (ACE Consulting B.V., Amsterdam) voor zijn meer dan 29 jaar actieve, inspirerende en grote betrokkenheid rond de ontwikkeling van standaarden voor programmeertalen, waarvan 20 jaar als voorzitter van NC 381 022.

De heer Wakker is vanaf 1987 betrokken bij normalisatiewerk in bovengenoemde normcommissie en heeft zich daarbij in Nederland actief ingezet voor de programmeertaal Pascal (SC22/WG2) en C (SC22/WG14). Hij was project editor voor ISO/IEC TR 18037 ‘C Extensions to support embedded processors’.

Van 1990 tot 2011 zette de heer Wakker zich als Convener van SC22/WG11 ‘Binding techniques’ ook in voor programmeertaal-onafhankelijke specificaties zoals taalonafhankelijke rekenkunde, de ISO/IEC 10967 serie, waardoor programma's geschreven in verschillende programmeertalen dezelfde wel-gedefinieerde dataformaten voor getallen kunnen gebruiken.

Daarboven vervulde de heer Wakker sinds 1995 de rol van Nederlands vertegenwoordiger in ISO/IEC SC22, de internationale programmeertalen commissie en was hij voorzitter ISO/IEC ‘Special group on functional standardization’ (JTC1/SGFS). In die laatste rol was hij ook Liason officer met SC22/WG15 ‘POSIX’.

Zijn zeer gedreven inzet in de betreffende normcommissies geeft blijk van een grote interesse in normalisatiewerk en onderschrijft ook het belang dat de heer Wakker zelf ziet in het normalisatiewerk.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de heer Wakker een ware ambassadeur is voor de Nederlandse informatie-technische normalisatie in het algemeen en bijzondere inspanningen heeft geleverd op de gebieden programmeertalen, en programmeertaal-onafhankelijke specificaties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze commissie of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken