Outsourcing - stand van zaken

17-08-2015 Outsourcing heeft over het algemeen een negatieve klank, maar klopt dat wel? Hoe zijn bedrijven tevreden over hetgeen ze uitbesteden? En welke plannen hebben ze rond dit thema?

Jaarlijks onderzoekt het bureau Whitelane de ervaringen en stemmingen van de top 200 ‘IT Spending’ organisaties in Nederland. Samen zijn deze goed voor ruim 550 IT-outsourcingcontracten. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek?

  • Er wordt bij het uitbesteden steeds vaker gebruik gemaakt van de cloud. In 2014 maakte nog 16 procent van de organisaties geen gebruik van cloud-diensten, nu is dat 5 procent.
  • Meer dan de helft van de ondervraagden is zelf tevreden over de eigen vaardigheden op de deelfacetten van de governance.
  • Van de bedrijven die aan outsourcing doen, geeft maar zes procent aan dat ze het willen minderen. Een meerderheid geeft aan dat het alleen maar meer wordt.
  • Uitbesteden wordt steeds vaker gedaan om toegang te krijgen tot de juiste kennis.
  • Er wordt meer gewerkt met boetes wanneer bijvoorbeeld de SLA niet wordt gehaald, dan met bonussen wanneer die wel wordt gehaald.
  • Klanten zijn over het algemeen meer tevreden over de kleinere dienstverleners dan over de grotere bedrijven.
  • Wanneer er van leverancier wordt gewisseld, dan werkt de oude leverancier over het algemeen naar tevredenheid mee met het overdragen van de werkzaamheden.

Norm

Uitbesteden heeft veel voordelen; het helpt bedrijven bij het realiseren van doelstellingen, voegt waarde toe, maakt gebruik van aanwezige bronnen en reduceert risico’s. Met andere woorden, uitbesteden maakt het mogelijk om zich te concentreren op waar de organisatie het beste in is. Niettemin kleven er ook gevaren aan uitbesteden, iets wat bijvoorbeeld consultancy-bureau Booz Allen Hamilton in een rapport uit 2014 beschrijft als ‘gevarieerd succes voor traditioneel uitbesteden’. Juist om de risico’s rond uitbesteden het hoofd te bieden, is het initiatief voor een internationale ISO norm rond uitbesteden genomen. Er was met name behoefte aan een eenduidige woordenschat voor alle sectoren, om de verstandhouding onderling te verbeteren tussen diegenen die zijn betrokken bij de hele levenscyclus van het uitbesteden. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van ISO 37500:2014 Outsourcing.

De auteurs zijn ervaren specialisten die wereldwijd bij sourcing/outsourcing betrokken zijn geweest. Veel energie is gaan zitten om de standaard generiek en sector-onafhankelijk te laten zijn, zodat hij in de toekomst kan worden aangevuld en aangepast om aan sector-specifieke vragen te kunnen voldoen. Binnen ISO 37500 wordt ook de flexibiliteit bij het uitbesteden behandeld, zodat er kan worden ingespeeld op veranderende eisen vanuit het bedrijf. De risico’s worden benoemd, zodat er relaties kunnen ontstaan die voordelen opleveren voor alle betrokken partijen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u