Over ICT, het e-CF en de intersectorale arbeidsmarkt

28-01-2015 Al sinds de intrede van het ICT-vakgebied is er een tekort aan ICT-ers op de arbeidsmarkt. Juist in deze branche volgen ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo op. Bestaande functies, taken en werkzaamheden veranderen voortdurend door technische vooruitgang, en er is altijd vraag naar nieuw specialistisch personeel. Toch blijft het vinden van de juiste ICT-er op de juiste plek een uitdaging. De branche vraagt namelijk niet om generalisten, maar om specialisten met kennis en kunde over één specifiek onderdeel.

Zelfs de huidige crisis, die toch in de meeste vakgebieden het aantal arbeidsplaatsen behoorlijk gedecimeerd heeft, heeft er niet voor gezorgd dat de ICT-sector eenvoudiger en succesvol aan voldoende gekwalificeerd personeel kan komen. Welke specialistische taken en vaardigheden zijn er, en hoe kan dat gematched worden op voldoende gekwalificeerd personeel? En kunnen er werknemers buiten de ICT-sector op basis van hun huidige taken, (ontwikkelbare) competenties en vaardigheden ook in de ICT-sector werkzaam zijn? Op deze manier (intersectoraal) kan de door- en toestroom van werknemers binnen de ICT-sector namelijk verbeterd worden.

Wat doet het e-CF precies?

Om een betere door- en toestroom van arbeidskrachten van en naar de ICT-sector te bevorderen, is op Europees niveau geïnvesteerd in het European e-Competence Framework (het e-CF). Verschillende ICT-competenties worden door het e-CF benoemd en in kaart gebracht. De verwachting is dat deze competenties garant staan voor meer uitwisselbaarheid van taken en werkzaamheden binnen de ICT-sector. Om daarnaast intersectoraal de arbeidsmarktmobiliteit richting deze sector te bevorderen en te optimaliseren, is het van belang dat ook buiten het ICT-vakgebied gematched kan worden op de competenties. In de meeste andere arbeidsmarktsectoren worden veel ICT-competenties of skills namelijk al ingezet, of zijn ze uitermate belangrijk bij het uitoefenen van de functie. Veel werknemers uit niet ICT-gerelateerde beroepen verrichten dus een groot gedeelte van de dag wel ICT-gerelateerde taken.

De NEN-commissie voor leertechnologieën heeft zich al in een zeer vroeg stadium aan het e-CF verbonden. Bovendien is de NEN-commissie ‘ICT-Competenties’ actief betrokken bij de ontwikkeling van een Europese norm voor ICT-competenties, gebaseerd op het e-CF.

e-CF integreren in een breder perspectief

Het e-CF bestaat uit 40 competenties, die eigenlijk meer als werkzaamheden of skills gezien kunnen worden. De firma Matchcare, HR partner voor werknemers en werkgevers, heeft een framework met 550 verschillende werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gekoppeld aan alle beroepen, vakgebieden en sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt, hierdoor is de uitwisselbaarheid en matchbaarheid van beroepsinformatie gemaximaliseerd. De 40 e-CF-competenties worden hieraan toegevoegd. Door deze integratie zijn de competenties niet langer alleen van toepassing op het vakgebied ICT, maar op alle vakgebieden en sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het resultaat is een functie- en sectoroverstijgende volgende stap voor de ICT-sector.

Toepassing koppeling: wat levert het op?

Wat houdt dit precies is? Bijna elke functie op de arbeidsmarkt heeft doorgaans te maken met computers. Bijvoorbeeld, een procesoperator in de industrie kan – op basis van zijn of haar ICT-vaardigheden – met minimale bijscholing uiteindelijk een baan in de ICT vervullen. Hij of zij begint als procesoperator, wordt vervolgens super-user, daarna leermeester en kan uiteindelijk zelfs analist worden. Ook is bekend dat werknemers met een medisch-biologische achtergrond de juiste competenties in huis hebben om zeer eenvoudig de overstap te maken naar een meer ICT-gerelateerde functie als programmeur. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen.

Door integratie van het e-CF in een sectoroverstijgend én sectorverbindend framework, is een ontsloten arbeidsmarkt dichterbij dan ooit. Door alle skills, competenties en vaardigheden in kaart te brengen, te categoriseren en vervolgens toe te kennen aan beroepen uit alle sectoren wordt de overstap van en naar de ICT-sector niet alleen inzichtelijk, maar ook verklaarbaar. Door te matchen met een volledig beroepenmodel wordt het e-CF intersectoraal gemaakt, en dus breder inzetbaar voor alle beroepen. De ICT-sector blijkt groter dan we dachten; eigenlijk bezit bijna iedereen wel ICT-competenties…

Meer informatie

Voor meer informatie over e-CF en de integratie in een breder framework: Rijk Rijkse, Business Intelligence consultant, e-mail: Rijk.Rijkse@matchcare.nl of Martinique Visser, Consultant arbeidsmarkt en beroepenkundige, e-mail: Martinique.Visser@matchcare.nl (mevr. Visser is namens Matchcare lid van de normcommissie ‘Leertechnologieën’).
Voor meer informatie over normen voor leertechnologieën of ICT-competenties, of bij interesse in deelname aan de normcommissie ‘Leertechnologieën’ of ‘ICT-competenties’: Jan Rietveld, NEN Consultant Kennis & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over normen in dit vakgebied of over het normalisatieproces:
Jan Rietveld, Consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 200

kid@nen.nl

Ook interessant voor u