Praat mee met het platform IoT

20-02-2017 Het Internet of Things (IoT) lijkt momenteel nog sneller van de grond te komen dan destijds het reguliere internet. Vooral in de industrie, maar ook in andere sectoren van het bedrijfsleven. En zelfs in de dagelijkse wereld direct om ons heen.

Het gaat zo snel dat er collectieve maatregelen genomen moeten worden. Anders dreigt de doorontwikkeling van het IoT te stagneren. Dit onder meer door het internationale woud van standaarden dat eraan ten grondslag ligt. Hierdoor zijn de afzonderlijke automatiseringsdomeinen niet voldoende ‘interoperabel’, zoals het in de sector wordt uitgedrukt. Daarnaast kan er een gebrek aan voldoende capaciteit voor datatransmissie en opslag ontstaan.

Dit en meer kwam naar voren tijdens de Themabijeenkomst IoT die NEN eerder deze maand hield in Den Haag, samen met het Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom. Daaraan werd door ruim honderd betrokkenen deelgenomen.

Platform IoT

Verschillende gespecialiseerde normcommissies bij NEN vertegenwoordigen ons land bij het internationale overleg over grote aantallen specifieke normen voor de verschillende domeinen binnen het brede vakgebied van ICT en automatisering. Veel van die normen krijgen steeds meer raakvlakken met elkaar door de snelle opmars van het IoT. Het nieuwe brede Platform IoT gaat de specifieke normcommissies bij hun werk ondersteunen vanuit de Nederlandse markt en samenleving.

Economie en milieu

Nieuwe normen die de talloze reeds bestaande standaarden overkoepelen zijn nodig om allerlei afzonderlijke systemen over één IoT te kunnen laten samenwerken. Dit is een zaak van zowel nationaal als internationaal belang. Niet alleen om als Nederlandse economie bij te kunnen blijven bij de ontwikkelingen in de rest van de Westerse wereld, ook om ons niveau van welzijn en veiligheid in stand te houden. En verder onder meer om de Europese milieudoelstellingen te realiseren.

En zo zijn er meer redenen om na mensen ook allerlei ‘dingen’ via het Internet of Things volcontinu en digitaal op elkaar te laten reageren, met als doel allerlei processen efficiënter en duurzamer te maken.

Cybersecurity

Voldoende capaciteit voor datatransmissie en -opslagcapaciteit is daarvoor een eerste vereiste. En die moet voldoen aan een hoge mate van veiligheid, ofwel cyber security. Ook dat vraagt om een hoger niveau van standaardisatie, ofwel normalisatie.

In verband met het grote belang van dit alles kan ook nieuwe Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op de normen worden gebaseerd. Het zijn de objectieve en onafhankelijke maatstaven die alle betrokken partijen samen invullen, en waaraan zij zich vervolgens ook allemaal houden.

Praat ook mee over IoT

Hoe de nationale IoT-strategie verder uitpakt zal mede afhangen van het nieuwe Platform IoT. Dat komt op 30 maart voor de eerste keer bijeen bij NEN in Delft. Doel van dit platform is de interoperabiliteit van bestaande systemen in internationale verbanden door normalisatie te bevorderen, om zo de ontwikkeling en praktische toepassing van IoT in Nederland te stimuleren.
De bijeenkomst start om 10.00 uur.

Iedereen die wil meepraten over dit onderwerp kan zich via e-mail aanmelden voor het platform IoT en de eerste bijeenkomst.

Eerder door u bekeken