Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen tegen risico’s bij maatwerksoftwareontwikkeling (NPR 5326) bijna gereed

15-10-2019 ICT-projecten kennen veel risico’s, ze vertragen bijvoorbeeld of er worden meer kosten gemaakt. Bij de ontwikkeling van maatwerksoftware komen nog extra risico’s kijken. Dit komt onder meer door de grotere omvang en complexiteit van dit soort projecten.

NPR als hulpmiddel

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5326 biedt hulp. Deze praktijkrichtlijn zet bekende risico’s op een rij en legt de verbanden met de maatregelen, die deze risico’s kunnen verminderen. Daarnaast biedt de NPR een hulpmiddel dat inzicht geeft in welke mate voldoende maatregelen zijn genomen.

Naar aanleiding van de publicatie van de ontwerp praktijkrichtlijn eind vorig jaar, zijn reacties van meer dan veertig experts binnengekomen en verwerkt. Er zijn risico’s en maatregelen aangevuld en gegroepeerd. Een schrijfgroep van in totaal elf experts heeft in meerdere sessies en werkgroepen de NPR geoptimaliseerd.

Meer informatie NPR 5326

NPR 5326 is inmiddels in de afrondende fase en wordt binnenkort gepubliceerd en zal vrij beschikbaar zijn. Wilt u meer weten over de praktijkrichtlijn? Bekijk: www.nen.nl/npr5326.

De NPR 5326 in de maak

Eerder door u bekeken