Project Smart Industry & Standaardisatie van start

09-09-2015 FME, TNO, NEN en het ministerie van Economische Zaken slaan de handen ineen om samen met de industrie een Nederlandse Standaardisatie Agenda voor Smart Industry op te stellen. Standaardisatie vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van Smart Industry. Het is nodig om bedrijven, maar ook machines en computersystemen op een uniforme - en daarmee flexibele - manier aan elkaar te koppelen.

Binnen ontwikkelconsortia (zoals de Smart Industry fieldlabs) en individuele maakbedrijven leven nog veel vragen, zoals: Welke interacties moeten/kunnen worden gestandaardiseerd? Welke (internationale) standaarden zijn al beschikbaar en in ontwikkeling? Hoe kan ik hier gebruik van maken en/of invloed op uitoefenen? Wat is de positie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van internationale ontwikkelingen? Waarmee loopt Nederland voorop en willen we zelf de standaard zetten? Wat moet er gebeuren, door wie en hoe?

Bovenstaande vraagstukken worden beantwoord in het project Smart Industry Standaardisatie dat in september van start gaat. In nauwe samenwerking en betrokkenheid met industriƫle bedrijven zullen FME, TNO, NEN en EZ in het voorjaar 2016 een Nederlandse Standaardisatie Agenda voor Smart Industry opleveren die richting geeft en de industrie aanzet tot actie.

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/smartindustry

Ook meedoen?

Wil je betrokken worden en/of deelnemen aan de platformbijeenkomsten? Je kunt je aanmelden via het Projectteam Smart Industry of contact opnemen met Gertjan van den Akker, telefoon (015) 2 690 426.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het project Smart Industry & Standaardisatie kunt u contact opnemen met Gertjan van den Akker, Manager ICT Standards and Information Services.

(015) 2 690 426

Gertjan.vandenakker@nen.nl

Ook interessant voor u