Risico- en kostenbeheersing softwareontwikkeling

01-11-2011 Wie de risico’s en de kosten in de hand wil houden bij softwareontwikkeling, moet zich verdiepen in ISO/IEC 250XX.

De ISO/IEC 250XX normenserie ‘Systems and software Quality Requirements and Evaluation’ (SQuaRE) is gericht op alle partijen die bij de ontwikkeling van systemen en programmatuur zijn betrokken. Wanneer de normenserie samen met enkele andere normen wordt toegepast, moet dat helpen bij het beheersen van risico’s en kosten.

Veel normen voor management

Vandaag de dag zijn er veel management-normen beschikbaar. Echter, het ontbreken van eenduidigheid, consistentie, coherentie of gemeenschappelijke terminologie ontbreekt. Dit vormt een belangrijke drempel voor het toepassen van de IT-management normen. Om deze drempel te verwijderen is in mei 2011 gestart met de ontwikkeling van een Draft ISO Guide 83 ‘High level structure and identical text for management system standards and common core management system terms and definitions’.

Certificaten en keurmerken

Er verschijnen diverse certificeringsschema’s voor software op de nationale en Europese markten. Soms heeft deze certificering eigen specifieke focus, soms een generieke focus, en soms met overlappende garanties. Aan de transparantie en coherentie van management-standaarden wordt hard gewerkt.

Ordenen van normen

Het transparant maken, het ordenen van normen uit dit werkgebied, en het volgen van internationale, Europese en Nederlandse standaardisatieontwikkelingen die hiermee samenhangen is een taak van de leden uit meerdere normcommissies (NC’s). De normcommissie ‘Software and system engineering’ speelt hierbij een centrale rol.

Gebaseerd op de visie en het advies van deze normcommissie worden keuzes gemaakt bij het selecteren en opnemen van normen in een normenwegwijzer. De normenwegwijzer is verdeeld in de volgende categorieën. Normen voor:

  • Management;
  • Processen;
  • Architectuur, systeem- en software-interfaces;
  • Producten;
  • Ontwikkel- en ontwerpmethoden en gereedschap.

Ten aanzien van kwaliteitsmanagement spelen de onderstaande normen een rol:

  • NEN-ISO/IEC 12207: Software Life Cycle Processes
  • NEN-ISO/IEC 15288: Systems engineering - System life cycle processes
  • NEN-ISO/IEC 250XX serie: Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
  • NEN-ISO/IEC 29119: Software testing

Meer informatie

Voor algemene en overige informatievragen over dit werkgebied en/of deelname aan normcommissies, kunt u contact opnemen met de secretaris, Ton van Bergeijk, telefoon (015) 2 690 126, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken