Rolling Plan for ICT Standardisation 2018 gepubliceerd

05-04-2018 De Europese Commissie heeft het ‘Rolling Plan on ICT Standarisation 2018’ gepubliceerd. Hierin worden ontwikkelingen op het gebied van ICT-standaardisatie beschreven die de EU-beleidsdoelstellingen moeten ondersteunen. NEN is actief betrokken bij de totstandkoming van het ‘Rolling Plan on ICT Standardisation’.

Het ‘Rolling Plan on ICT Standardisation’ wordt elk jaar geactualiseerd en uitgebreid met Europese standaardisatieactiviteiten ter ondersteuning van nieuw EU-beleid en nieuwe technologieën. Dit jaar wordt onder andere ingegaan op 'blockchain and distributed digital ledger technologies' en ’FinTech’.

Standaardisatieactiviteiten

Het ‘Rolling Plan on ICT Standardisation’ biedt een uniek overzicht van ICT-standaardisatieactiviteiten in het kader van EU beleid en regelgeving op gebieden zoals gezondheidszorg, cloud computing, vervoerstelematica, cyber security, digitale toegankelijkheid, Internet of Things, eGovernment en smart grids.

Het ‘Rolling Action Plan on ICT Standardisation’ is tot stand gebracht door het ‘Multi-stakeholder Platform on ICT Standardisation’ (MSP). Het MSP vertegenwoordigt belanghebbenden op het gebied van ICT-standaardisatie en adviseert de Europese Commissie. In aanvulling op het Rolling Action Plan on ICT Standardisation houdt het MSP een dashboard bij waarin de uitvoering van de standaardisatieacties wordt bijgehouden.

Het ‘Rolling Plan on ICT Standardisation 2018’ is te downloaden via deze link.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Gertjan van den Akker, clustermanager IT-standaardisatie, telefoon 015 2 690 426, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken