Smart Water Management; NEN peilt interesse voor normalisatie en standaardisatie op dit werkgebied

05-09-2014 Nederland is een waterland. Ons land staat wereldwijd bekend om haar kennis en kunnen op het gebied van water en waterbeheer. Deze kennis blijft niet stil staan, maar verbreedt zich steeds meer en heeft tegenwoordig ook een Smart-component waardoor er sprake is van Smart-watermanagement. NEN onderzoekt momenteel of een bredere normalisatie en standaardisatie in de watersector kan plaatsvinden.

Wanneer de Nederlandse deskundigen en ondernemers van de watersector hun kennis en producten internationaal aan de man willen brengen en willen opschalen, dan helpt een norm. Normen zorgen voor eenduidige kaders en eenduidige terminologie, waardoor degenen die bekend zijn met de norm, makkelijk op niveau met elkaar kunnen praten. Dat is in deze tijd van klimaatverandering, van de opkomst van sensornetwerken en van de toegenomen aandacht voor beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwater, van het grootste belang.

IT-normen voor Smart Water Management

Internationale IT-normen in het kader van Smart Water Management zijn relatief nieuw; de standaardisatie in de watersector was tot dusverre meer gericht op milieuveiligheid, de kwaliteit van het grondwater en het drinkwater, het benutten van water. Het beschermen tegen water echter in mindere mate. ‘Smart Water Management’ betekent het beter benutten van geavanceerde apparatuur zoals sensoren, de vastgelegde gegevens, ICT-toepassingen en -systemen. Denk aan monitoring, analyseren, koppeling met systemen, en slim anticiperen.

Dus onderzoekt NEN, in samenwerking met Croon Elektrotechniek BV, of Nederlandse belanghebbende organisaties bij de internationale normalisatie op het gebied van Smart Water Management en water-infrawerken betrokken willen zijn en hierin een leidende en initiërende rol willen spelen.

Verdere inventarisatie

In het voorjaar van 2015 organiseert NEN ook een workshop om de belangstelling voor normalisatie en standaardisatie op dit werkterrein en belangstelling voor verschillende werkgebieden verder te inventariseren. Deze gratis bijeenkomst wordt gehouden bij NEN in Delft, meer informatie hierover volgt te zijner tijd.

Contact, meer informatie en deelname

Wilt u worden betrokken bij deze verkenning, meer inhoudelijke informatie over specifieke werkgebieden, of informatie over het normalisatie- en/of standaardisatieproces? Dan kunt contact opnemen met:
Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.
Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken