Standaard voor internet rond de woning in de maak

28-03-2017 In het dagelijkse leven speelt internet een steeds belangrijkere rol. Maar is de infrastructuur in woningen en werkruimten wel voldoende toegerust? Eind 2017 verschijnt NTA 8055 ‘Internet rond en in de woning’ die voor een kwaliteitsverbetering moet zorgen.

Gemiddeld heeft een gezin nu zes met het internet verbonden apparaten, zoals telefoons, pc’s, smart tv’s, tablets en routers. Naar verwachting groeit dat de komende jaren snel tot boven de twintig.
Steeds meer apparaten kunnen op korte afstanden via de smartphone worden verbonden om te worden bediend en/of te worden uitgelezen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van naast elkaar werkende telecommunicatietechnieken zoals Bluetooth, WiFi en ZigBee. Tegelijkertijd neemt ook het aantal diensten, uit verschillende marktsectoren, dat via internet verloopt, zienderogen toe. Vele daarvan gaan gepaard met het verzenden van alarmen en grote hoeveelheden data. Denk bijvoorbeeld aan brand-, inbraak- en zorgalarmen en het toenemende gebruik van streaming diensten voor tv, video en muziek zoals Netflix en Spotify, maar ook het toenemende gebruik van beeldbellen zoals via Skype. Iets verder in de toekomst zien we grote veranderingen in de zorg. De trend is om mensen zo kort mogelijk in het ziekenhuis of verpleeghuis te behandelen en zoveel mogelijk thuis, waardoor het thuis monitoren van patiënten door artsen en het op afstand bieden van zorg steeds meer gebruikelijk wordt. Ook op het gebied van energie en veiligheid worden steeds meer diensten aangeboden die gebruik maken van communicatie via internet.

Verbinding vaak ontoereikend

In de huidige praktijk is de flexibiliteit van de telecommunicatie-infrastructuur en de kwaliteit van de verbinding met internet vanuit woon, leef en werkruimten echter vaak een probleem. Onvoldoende dekking van internet in deze ruimten, traag of vastlopend internet, installatieproblemen met randapparatuur, slechte beeldkwaliteit zijn veel voorkomende voorbeelden. Particulieren met problemen weten niet tot wie ze zich moeten wenden en moeten vaak maar zelf proberen oplossingen te vinden. Vooral voor ouderen is dit erg lastig omdat zij steeds meer gebruik moeten gaan maken van diensten die via internet lopen, maar de voorzieningen daarvoor vaak nog niet hebben.

NTA in voorbereiding

Met de NTA 8055 ‘Internet rond en in de woning’ wordt een eerste stap gezet in het verbeteren van de infrastructuur (internetinstallatie plus netwerk- en telecommunicatieapparatuur) en een kwaliteitsverbetering voor het maken van verbindingen met internet vanuit woon, leef en werkruimten. Met deze NTA kunnen woningen beter worden voorbereid of worden aangepast voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van zorg, comfort, energie- en entertainment.
Het toepassen van de NTA 8055 is niet beperkt tot alleen woningen. Afhankelijk van bouwvormen, omgevingen en bestemmingen kan de NTA 8055 als basis worden gebruikt met enkele aanvullingen voor de werkruimten in kantoren en bedrijfsgebouwen.

Meer infomatie

Voor meer informatie over dit onderwerp: Ton van Bergeijk, consultant Kennis & Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 200 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp:

kid@nen.nl

(015) 2 690 200

Ook interessant voor u