‘Sysmex Nederland BV’ ISO 29990:2010 gecertificeerd

25-11-2013 Sysmex, internationale toeleverancier van laboratoriumapparatuur, heeft op 25 oktober jl. als eerste in de Benelux het ISO 29990-certificaat in ontvangst genomen voor de ‘Sysmex Academy’. In deze Academy volgen klanten trainingen over het gebruik, de mogelijkheden en het onderhoud van specialistische analytische instrumenten. Met het ISO 29990-certificaat toont Sysmex aan gestructureerd naar haar opleidingen te hebben gekeken en ook naar het hele proces van aanmelding tot klachtenafhandeling.

ISO 29990 is de internationale richtlijn voor dienstverleners in het onderwijs bij niet erkende educatie en opleidingen. Met ISO 29990 wordt de kwaliteit van de processen en trainingen verbeterd volgens de ISO "Plan–Do–Check–Act'-cyclus.

De ‘Sysmex Academy’ wilde zich verder professionaliseren. Door de nieuwe procedures, werkwijzen en kwaliteitseisen worden klanten van Sysmex structureel voorzien van kwalitatief hoogwaardige trainingen. Het feit dat naast de cursist nu ook de desbetreffende leidinggevende de training evalueert, is als een belangrijke verbetering ervaren.

ISO en management van onderwijsinstellingen

Mondiaal zijn al enkele tientallen aan 'ISO 29990:2010'-certificaten aan niet-formele opleidingsinstituten uitgereikt. Managementsystemen voor onderwijsinstellingen zijn een actueel onderwerp. ISO heeft besloten een overkoepelende norm hiervoor te ontwikkelen in een samenwerkingsverband tussen de ISO-commissies ‘Information technology for learning, education and training’, ‘Quality management and quality assurance’ en ‘Learning services outside formal education’. Deze commissie is net gestart. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe norm beschikbaar komt.

Nederlandse inbreng

NEN onderzoekt op het moment of er in Nederland bij opleidende instanties en andere belanghebbenden belangstelling bestaat om aan deze nieuwe ISO-norm mee te werken.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie over ISO 29990 of over het normalisatieproces: Jan Rietveld, consultant Kennis & Informatiediensten.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nl

Ook interessant voor u