Technische afspraak maakt ‘ratings’ transparant

02-09-2011 Belangrijke beoordelingen als ratings moeten wel transparant zijn. Daar zorgt een technische afspraak voor.

Niet alleen banken hebben te maken met ‘ratings’, ook bedrijven worden gewaardeerd en beoordeeld, aan de hand waarvan bijvoorbeeld kredieten worden verstrekt of opdrachten worden gegund. Met het oog op de verstrekkende consequenties van die ratings, is het noodzakelijk dat dergelijke beoordelingssystemen voor iedereen transparant zijn. Speciaal voor de transparantie van de ratings is er nu de technische afspraak ISO/TS 10674.

Zowel voor het bedrijf dat op basis van een goede beoordeling besluit een container dure producten te verschepen als voor een onderneming die beoordeeld wordt, is een juiste rating belangrijk. Want een gezond bedrijf dat ten onrechte slecht wordt beoordeeld, kan in grote problemen komen als de geldkraan dicht gaat. Sinds 2008 is gewerkt aan de ISO/TS 10674 die de kwaliteit van ratings transparant maakt. Deze technische afspraak kan over drie jaar (eventueel na aanpassingen) in een norm worden omgezet.

Structuur en integriteit

De technische afspraak ISO/TS 10674 stelt eisen aan kredietbeoordelaars. Voor externe partijen moet helder zijn welke procedures, methoden en aannames ze gebruiken. Doordat de werkwijze nu helder is, kan iemand die een beoordeling wil laten uitvoeren de methode kiezen die het beste bij zijn doel past.

Europa

Parallel aan de ontwikkeling van de ISO-standaard heeft de Europese Commissie het toezicht op de financiële sector in Europa versterkt. Een gevolg is dat alleen ratingsystemen mogen worden gebruikt die zijn goedgekeurd en geregistreerd door het Europees Stelsel van Centrale Banken. Is die registratie er niet, dan mag een bedrijf zich geen rating agency noemen. Met ISO/TS 10674 kunnen ook niet-erkende systemen hun betrouwbaarheid laten aantonen.

Meer informatie

Binnenkort zal NEN een informatiemiddag organiseren waar partijen verder kunnen praten over hoe de ISO standaard gebruikt kan worden. Voor aanmeldingen voor deze middag en voor vragen over de standaard kunt u contact opnemen met Tim Kniep, Consultant Kennis & Informatiediensten, via e-mail tim.kniep@nen.nl of telefoon (015) 2 690 100.

Eerder door u bekeken