Terugkijken webinar ‘Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden’

01-07-2020 Op 30 juni organiseerde NEN een webinar over Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden. Het webinar is nu online te bekijken.

Tijdens het webinar presenteerde toekomstonderzoeker Rudy van Belkom van STT de resultaten van zijn onderzoek naar ethiek en artificial intelligence. Hij boog zich over de vragen wat ethisch verantwoord gebruik van AI precies is en hoe AI-systemen ontworpen kunnen worden die aan ethische richtlijnen voldoen.

Martijn Scheltema en Yvette Mulder, voorzitter en secretaris van normcommissie Artificial intelligence & big data, gingen in op de rol die internationale standaarden spelen bij het verantwoord ontwikkelen en toepassen van AI.

Lancering platform AI

Dit webinar was direct de officiële start van het NEN Platform AI, dat met de normcommissie samenwerkt aan vraagstukken rondom AI standaarden. Leden van dit platform zijn vroegtijdig op de hoogte van nieuwe standaarden en relevante ontwikkelingen op dit gebied. Zij komen twee keer per jaar samen voor kennisuitwisseling en worden tussentijds door de normcommissie geraadpleegd voor input en advies.

Terugkijken webinar

U kunt het webinar ‘Artificial Intelligence: ethische afwegingen en standaarden’ terugkijken via www.nen.nl/ai.

Onderwerpen die besproken zijn:
• Ethische afwegingen en artificial intelligence
• Ethiek in wereldwijde normen en standaarden
• Lancering ethisch ontwerpspel
• Lancering Platform AI

Meer informatie

Neem voor informatie over het normalisatieproces of het platform AI contact op met Yvette Mulder, consultant, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken