Van ASL naar NEN 3434, naar ISO 16350

27-05-2015 Binnenkort wordt ‘NEN-ISO/IEC 16350 - Systems and Software Engineering - Application Management’ gepubliceerd, de internationale norm voor applicatiemanagement. Yvette Backer, voorzitter van de NEN normcommissie 'Software and systems engineering', was betrokken bij het ontwikkelen van de norm, en legt uit wat de achtergrond ervan is, en voor wie hij interessant is.

“Het in de jaren 90 ontwikkelde ITIL bleek niet voldoende te passen op applicatiemanagement. Toen is het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een procesmodel voor applicatiemanagement, en daar is ASL uit gekomen, Application Services Library. Bij ITIL lag er geen focus op de toekomst en was het proces ‘wijzigingsbeheer’ onvoldoende voor het onderhouden van applicaties. ASL werd juist ontwikkeld specifiek voor applicatiemanagement, met een sterke focus op wijzigingen en de daarvoor benodigde structuur en processen. ASL is een Nederlands initiatief, maar de ASL BiSL Foundation, die het gedachtegoed beheert, is steeds meer internationaal actief om ASL meer bekendheid te geven.”

Proces

“Uiteindelijk werd contact met NEN gelegd, en werd bekeken of het gedachtegoed van ASL niet kon worden ondergebracht in een norm. Daar is in 2007 de Nederlandse norm ‘NEN 3434 Eisen aan applicatiemanagement’ uit voortgekomen. ICT-leveranciers kunnen hiermee inzicht krijgen in de volwassenheid van hun applicatiemanagementprocessen. Dat kan ook leiden tot een certificaat.”

“NEN heeft vervolgens deze norm bij ISO ingediend, in een zogenoemde fast track-procedure, om te kijken of er niet op een snelle manier een ISO norm van kon worden gemaakt. Dat verzoek is in 2010 afgewezen. Er zou een te grote overlap zijn met andere ISO-normen. Nederland werd wel gevraagd om een project voor de ontwikkeling van een norm voor applicatiemanagement te starten, want ISO zag dat daar wel een gat was. Een werkgroep van de foundation is daarmee vanaf 2011 aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot wat nu ISO 16350 is.”

Voordelen

“Deze internationale norm is interessant voor alle organisaties waar applicatiemanagement een rol speelt. Dat kan zijn bij de grote IT-dienstverleners als Capgemini of Ordina, maar net zo goed bij grote organisaties die hun IT zelf in huis hebben. Bedrijven die straks gecertificeerd zijn, kunnen aantonen dat hun processen aan bepaalde kwalitatieve eisen voldoen.”

“We zijn best trots op deze norm die zijn oorsprong in Nederland heeft, maar die uiteindelijk de goedkeuring heeft gekregen van ISO-leden van over de hele wereld. Met name Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en India zijn uitdrukkelijk betrokken geweest bij het ontwikkelen ervan, en we hopen dan ook op meer internationale bekendheid voor de norm.”

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ton van Bergeijk, consultant Informatietechnologie & Telecom.

(015) 2 690 126

ton.vanbergeijk@nen.nl

Ook interessant voor u