Veelgestelde vragen over ISO 21500

15-04-2015 Moet u nogal eens projectmatig werken? Of heeft u met projecten te maken? U kunt dan uw voordeel doen met ISO 21500. ISO 21500 beschrijft helder en overzichtelijk de basisprincipes en definities van projectmanagement. Maarten Peelen, consultant Kennis Informatie Diensten, legt uit waarom deze norm zo belangrijk is en welke concrete voordelen u kunt boeken als u deze norm toepast.

Waarom een norm voor projectmanagement

De bedragen en de belangen die met projecten zijn gemoeid zijn groot, en de communicatie binnen een project kan soms complex zijn, zeker wanneer het zich over verschillende landen uitstrekt. Voldoende redenen dus voor een wereldwijde richtlijn voor het optimaal samenwerken binnen een project. Met ISO 21500 wordt er één wereldwijde norm en taalgebruik geïntroduceerd voor projectmanagement. Eén taal voor de opdrachtgever, de projectorganisatie, externe leveranciers of onderaannemers, eindgebruikers en de interne organisatie, zodat in ieder geval de communicatie wordt geoptimaliseerd.

Maar er zijn toch al zoveel modellen en methoden?

Juist vanwege die brede doelgroep, mensen die in veel gevallen al hun eigen methodieken voor projectmanagement gebruiken, werd er bij het ontwikkelen van ISO 21500 gezocht naar de kern van projectmanagement; de kernconcepten die voor iedereen belangrijk zijn. En zo ontstond er een richtlijn die als drager dient voor alle methoden, modellen en best practices van projectmanagement.

Dus ISO 21500 is geen methodiek?

ISO 21500 is nog een norm zonder certificering, en geen projectmanagementmethode zoals PRINCE2. De norm moet leiden tot meer transparantie, openheid en betrokkenheid van iedereen die iets met een project te maken heeft. Zo beschrijft de norm de processen en onderwerpen die nodig zijn voor het goed begeleiden van een project, en de basisvoorwaarden waaraan een project moet voldoen.

De norm is er dus voor de afdeling projectmanagement?

Ja, maar zeker niet uitsluitend. Projecten hebben gevolgen voor de reguliere processen, de kasstroom, de marktpositie, de beschikbare capaciteit et cetera. Projecten raken dus de hele organisatie. En omdat ISO 21500 een bundeling is van best practices, vormt het een handige leidraad om de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC) van een project te beschrijven. Door AO en IC in te richten met ISO 21500, verkrijgt de organisatie niet alleen een zekere volledigheid, maar ook flexibiliteit. Het controleren van toegepaste projectmanagementmethoden en de borging van de kwaliteit wordt zelfs mogelijk met ISO 21500.

Wat zijn de concrete voordelen van ISO 21500?

Dankzij de uniforme taal en de structuur die ISO 21500 biedt, zijn er veel voordelen te boeken. Zo wordt het beheer van alle projecten consistent en de projectorganisatie meer stabiel, en neemt de overzichtelijkheid van projecten toe, dankzij de uniforme procesvoering. Door de hulp bij het meten en sturen van projecten worden ze meer voorspelbaar. Duidelijke procesgrenzen, het toewijzen van verantwoordelijkheden en expliciete gedragsregels zorgen voor een betere afstemming tussen de opdrachtgevende- en de projectorganisatie. En waar de verschillende organisaties er hun eigen methodes op na houden, kunnen ze dankzij de norm toch goed met elkaar communiceren.

Kan deze norm ook voorgeschreven worden?

Ja, dat is het mooie aan de norm. Organisaties kunnen gerust hun eigen methodes toepassen, maar opdrachtgevers hoeven alleen maar van de opdrachtnemers te verlangen dat zij de termen, definities, concepten en processen uit ISO 21500 hanteren. En dit is een internationale norm, dat betekent dat het ook over landsgrenzen heen redelijk eenvoudig is om ISO 21500 voor te schrijven. Andersom kunnen opdrachtnemers zich ook profileren als een professionele projectmanagementorganisatie, wanneer ze hun projecten uitvoeren volgens ISO 21500.

Meer informatie

Wilt u meer weten over ISO 21500 of het normalisatie-proces dan kunt u contact opnemen met Shirin Golyardi (e-mail: shirin.golyardi@nen.nl of tel: (015) 2 690 200.)

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of over het normalisatieproces: Shirin Golyardi.

(015) 2 690 200

shirin.golyardi@nen.nl

Ook interessant voor u