Vernieuwde norm voor auditen, ISO 19011

22-06-2011 Er gaat veel veranderen in de huidige norm voor kwaliteits- en milieu-auditing ‘ISO 19011 Richtlijnen voor het auditen van managementsystemen’. De nieuwe ISO 19011 wordt in oktober 2011 gepubliceerd.

Een van de grootste veranderingen is dat ISO 19011 nu van toepassing is op het auditen van alle typen managementsystemen. Dit mag een baanbrekend succes genoemd worden op de weg naar harmonisatie van ISO-managementsysteemnormen. ISO 19011 is ontwikkeld in een ISO-Commissie waar NEN het secretariaat van heeft.

Introductieseminar ‘Een nieuwe kijk op auditen’

Op 13 oktober organiseert NEN een introductieseminar: ‘Een nieuwe kijk op auditen’. Dan zal ook de Nederlandse vertaling gepresenteerd worden. Daarnaast geeft NEN brede ondersteuning bij het toepassen van ISO 19011 in de praktijk door het aanbieden van cursussen en advies.

Nederlandse vertaling ISO 19011

Tijdens het seminar ‘Een nieuwe kijk op auditen’ is een Nederlandse vertaling van ISO 19011 beschikbaar. Als de tekst ongewijzigd is zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de bestaande vertaling van ISO 19011 voor de definities over auditen en de auditprincipes.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie de Jong, telefoon (015) 26 90 239, e-mail: annemarie.dejong@nen.nl.

Eerder door u bekeken