Voldoen aan de Europese norm voor e-factureren

08-02-2019 De Europese Richtlijn (EU 2014/55) legt vast dat per april 2019 decentrale overheden en aanbestedende diensten elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de Europese norm NEN EN 16931-1:2017 en CEN/TS 16931-2:2017. De normen vereenvoudigen het e-facturatieproces en bevorderen op die manier ook de internationale handel. Beide normen zijn gratis beschikbaar bij NEN.

Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd.

Het toepassen van elektronische facturering binnen de EU leidt tot aanzienlijke economische voordelen en een toename van het concurrentievermogen van Europese bedrijven. Ondersteund door Europese wetgeving maakt acceptatie van e-facturen door overheden het gemakkelijker om zaken te doen met de publieke sector.

Onderstaande video geeft een uitleg van de drie belangrijkste elementen voor e-facturatie.

Voordelen e-facturatie

  • Gemak. De verwerking verloopt automatisch.
  • Snellere verwerking. De papierstroom blijft achterwege.
  • Nauwkeuriger. Geen fouten door handmatige verwerking.
  • Goedkoper. Geen print- en portokosten.

Wat is NEN-EN 16931-1:2017?

NEN-EN 16931-1 legt de kernelementen van een elektronische factuur vast in een
semantisch gegevensmodel. Het model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden
gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en
gebruikt. Elektronische facturen die aan de norm voldoen, zijn wettelijk en fiscaal volledig in
orde. De norm is zowel toepasbaar voor organisaties in de private als in de publieke sector.

Wat is CEN/TS 16931-2:2017?

Deze technische specificatie bevat een lijst van syntaxen die voldoen aan het kernfactuurmodel zoals het in EN 16931 1:2017 is vastgelegd. Om de kosten voor overheidsinstanties te beperken, mag de lijst niet meer dan vijf syntaxen bevatten.

Download de vrij beschikbare normen

Dankzij sponsoring door de Europese Commissie zijn beide normen vrij beschikbaar. Download de e-facturatie normen: NEN-EN 16931-1:2017 en NVN-CEN/TS 16931-2:2017.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze normen of het normalisatieproces contact op met: Jolien van Zetten, consultant Kennis Informatiediensten, telefoon (015) 2 690 298 of e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken