Voorstel gepubliceerd om strategie voor ontwikkeling Europese normen Cyber Security vorm te geven

04-04-2014 Op woensdag 2 april 2014 heeft Neelie Kroes, lid en vicevoorzitter van de Europese Commissie belast met de digitale agenda, een white paper over de strategie voor de ontwikkeling van Europese normen voor Cyber Security aangeboden gekregen. Het white paper is overhandigd door een delegatie van CEN, CENELEC en ETSI en gemaakt door de Cyber Security Coordination Group (CSCG), een Europese commissie waarin de drie partijen samenwerken. De NEN-commissie IT-beveiligingstechnieken is met drie experts lid van de CSCG.

V.l.n.r.: Torsten Bahke (voorzitter DIN Executive Board), Friedrich Smaxwil (CEN President), Dirk Weiler (voorzitter ETSI General Assembly), Christian Ehler MEP (voorzitter CSCG), Neelie Kroes (Vice-President Europese Commissie), Elena Santiago Cid (Algemeen Directeur CEN en CENELEC), Stephan Lechner (Directeur IPSC) and Steve Purser (ENISA). (© DIN)

De CSCG wil het ontwikkelen van normen voor Cyber Security bij de drie Europese normalisatie-instituten coördineren. In het white paper worden daarvoor negen aanbevelingen gedaan:

  • Het maken van een raamwerk waaruit duidelijk wordt aan welke normen behoefte is.
  • Vaststellen wat moet worden verstaan onder Cyber Security.
  • Het ontplooien van initiatieven om het vertrouwen van de EU-burger in de digitale omgeving terug te winnen.
  • Het maken van een sterke en betrouwbare Europese Public Key Infrastructuur en van cryptografische technieken.
  • Het maken van afspraken over een hoogwaardig label voor Cyber Security.
  • Het harmoniseren van de bestaande Europese eisen aan Cyber Security en de evaluaties van Cyber Security.
  • Het opzetten van een samenwerking op hoog niveau tussen de CSCG en Europese onderzoeksinstituten.
  • Het bedrijfsleven betrekken bij het maken van normen voor Cyber Security.
  • Initiatief nemen om mondiale normen te ontwikkelen die aansluiten bij de Europese eisen voor betrouwbare ICT-producten.

Het white paper is een voorstel om de 'European Union's Cyber Security strategy' concreet vorm te geven. Deze strategie is voortgevloeid uit een samenwerking van de Europese Commissie en Catherine Ashton (Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie).

Nederlandse invloed

De NEN-normcommissie 'IT-beveiligingstechnieken' is actief betrokken geweest bij het opstellen van het white paper en participeert in CSCG-activiteiten en andere activiteiten op het gebied van Cyber Security. Belanghebbende partijen die geinteresseerd zijn in deelname, kunnen zich aanmelden bij NEN.


Download het white paper.

Lees het persbericht van CEN-CENELEC.Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over de CSCG of de NEN-commissie 'IT-beveiligingstechnieken': Jan Rietveld, consultant E&I.

(015) 2 690 376

jan.rietveld@nen.nlOok interessant voor u