Wettelijke digitale veiligheidseisen voor IoT-apparaten

02-09-2019 Nederland maakt zich in de EU sterk voor het stellen van wettelijke minimum digitale veiligheidseisen aan IoT-apparaten via de Europese richtlijn voor radio apparatuur (de Radio Equipment Directive, RED). Op termijn gaan die gelden voor alle IoT-apparaten in de Europese markt.

Producten die niet aan de minimumeisen voldoen kunnen dan van de markt worden geweerd en gehaald. Het Agentschap Telecom (AT) houdt hier in Nederland toezicht op.

Minimum digitale veiligheidseisen

Op initiatief van Nederland wordt momenteel in EU-verband gekeken naar de invulling van de eisen. De Europese Commissie zal in 2019 een impact assessment uitvoeren. Nederland zal de komende periode een aanjagende rol blijven vervullen om ervoor te zorgen dat de minimum digitale veiligheidseisen in 2020 van kracht worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi, Kennis- & Informatiediensten, e-mail kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken