ISO 14001 en ISO 14004

ISO 14001 is de norm waarin de eisen zijn beschreven waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Daarnaast bestaat ISO 14004 met richtlijnen voor milieumanagement die het beste kan worden gebruikt als een toelichting op ISO 14001. Beide normen beschrijven een milieumanagementsysteem volgens een model dat is gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

ISO 14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. De organisatie moet dat zelf bepalen op basis van een analyse van haar milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO 14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een organisatie streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting.

ISO 14004

ISO 14001 bevat de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen (het wat), maar geeft geen aanwijzingen hoe u het beste invulling kunt geven aan die eisen. Dat doet ISO 14004.

ISO 14004 heeft precies dezelfde opbouw als ISO 14001 en geeft per element praktische voorbeelden en tips om de verschillende onderdelen van het milieumanagementsysteem in te vullen. Zo wordt aangegeven hoe u aan het begin van het hele traject van invoering van milieumanagement een zogenoemde initiële milieubeoordeling kunt uitvoeren. Daarmee krijgt u inzicht in de stand van zaken en kunt u antwoord geven op vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste milieu-issues?
  • Welke wet- en regelgeving is voor mijn organisatie van toepassing?
  • Welke wet- en regelgeving is voor mijn organisatie van toepassing?

Ook beschrijft ISO 14004 een stapsgewijze aanpak voor het identificeren en evalueren van milieuaspecten.Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Vragen over normen voor management-systemen? Neem contact op met Dick Hortensius

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Download gratis gids

Praktijkgidsen Milieumanagement

UIT 73:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 14001:2015 - De impact van milieumanagement

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 2:2020 nl

Praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011'

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl