ISO 9000, 9001 en 9004

Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt uw onderneming bij het halen van doelen op kwaliteitsgebied. Het zorgt er bovendien voor dat uw producten en diensten aan de eisen van de klant en aan wettelijke eisen voldoen.

Omdat het in het wereldwijde handelsverkeer duidelijk moet zijn welke eisen gelden voor een kwaliteitsmanagementsysteem, heeft de International Organization for Standardization (ISO) een serie normen opgesteld die wereldwijd wordt toegepast.

De ISO 9000-serie speelt een belangrijke rol in kwaliteitsmanagement en vormt de harde kern van de ISO 9000-familie. De ISO 9000-serie bevat de volgende normen:

ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende woordenlijst
ISO 9000 bevat nuttige informatie over de begrippen die achter de inhoud en structuur van de ISO 9000-serie schuilen. De gebruikte termen en hun definities worden per onderwerp weergegeven. Ook worden de acht universele kwaliteitsmanagementprincipes in deze norm toegelicht.
ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen
ISO 9001 bevat de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee een organisatie haar processen zo kan inrichten, beheersen en verbeteren dat haar producten steeds voldoen aan de eisen van haar klanten en aan weten regelgeving. Daardoor stijgt de klanttevredenheid en verbeteren de bedrijfsresultaten. ISO 9001 is de enige norm in de serie op basis waarvan u een certificaat kunt behalen.
ISO 9004 Managen op duurzaam succes – Een aanpak op basis van kwaliteitsmanagement
ISO 9004 geeft een aanvulling op ISO 9001 doordat het richtlijnen geeft voor de organisatie hoe meerwaarde gecreëerd kan worden voor klanten en andere belanghebbenden. Dit is mogelijk door relevante belanghebbenden te identificeren en op een gebalanceerde manier rekening te houden met hun wensen en behoeften. Het kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 biedt daar de basis voor. ISO 9004 bevat twee self assessment tools, waarmee snel duidelijk wordt welk(e) aspect(en) in een organisatie kan groeien. Er is een strategisch selfassessment om te weten wat er op de managementagenda moet komen te staan. Met de gedetailleerde selfassessment worden de operationele aandachtsgebieden voor de verbetering zichtbaar met directe doorverwijzing naar de relevante paragrafen in ISO 9004.
ISO 19011 ‘Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen’
ISO 19011 geeft praktische richtlijnen voor het uitvoeren van audits in het kader van alle soorten managementsystemen. Daarbij is er ook aandacht voor de principes van auditing en het opzetten en onderhouden van auditprogramma’s. Na de herziening in 2011 zijn de richtlijnen toegespitst op interne audits en tweede partij audits. Eisen aan derde partij ertificatieaudits zijn opgenomen in ISO 17021 'Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren'.


Eerder door u bekeken

Praktijkgidsen Kwaliteitsmanagement

UIT 70:2015 nl

Praktijkgids Overstappen op ISO 9001

UIT 71:2015 nl

Praktijkgids Werken met ISO 9001

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 68:2014 nl

(GRATIS) Gids De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Top normen Kwaliteitsmanagement

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl