Kinderartikelen

In deze normen worden eisen gesteld aan afmetingen, materiaalgebruik en sterkte van kinderartikelen en aan het vrijkomen van schadelijke stoffen. De inhoud van deze normen moet de veiligheid van het kind waarborgen. Voor verschillende producten gelden verschillende (product) normen; er zijn aldus normen van fopspeen tot kinderwagen.

Om ongevallen met kinderen te voorkomen worden veiligheidseisen gesteld aan producten die bestemd zijn om voor of door kinderen te worden gebruikt. Deze eisen zijn vastgelegd in verschillende productnormen. Ook zijn hierin de bijbehorende beproevingsmethoden omschreven.

De normen

Vanuit Nederland levert de commissie ' Kinderartikelen' een actieve bijdrage aan normontwikkeling op Europees niveau. De Nederlandse normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt op Europese normteksten van verschillende onderwerpen, zoals veiligheidshekjes of kindertuigjes. In de Nederlandse normcommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd uit industrie, testhuizen en overheid.Normen kinderartikelen

NEN Shop

Eerder door u bekeken