Koppeling van ERP en MES

Voor het koppelen van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem aan een Manufacturer Execution Systeem (MES) is gelijkheid in terminologie een noodzaak. In grote lijnen gaat de informatie die MES en ERP systemen met elkaar uitwisselen, altijd over productcapaciteit, productdefinitie, product scheduling en productie performance.

De grondstoffen, apparatuur, personeel en proces segmenten vormen de basis voor deze informatiecategorieën. Het is gebleken dat binnen en buiten dezelfde productiebedrijven er legio misverstanden bestaan over deze communicatie.

De internationale norm IEC 62264, grotendeels afgeleid van de al bekende ISA S95, is een blauwdruk voor een gestandaardiseerde oplossing die speciaal is ontwikkeld voor de geautomatiseerde interface tussen kantoor- en productieautomatiseringssystemen. Met andere woorden de IEC 62264 richt zich op het gebied waar sprake is van overlap en interfacing van control functies en ‘enterprise’ functies.
IEC 62264 bevat modellen en terminologie voor het vaststellen van de interfaces tussen die systemen. Het doel van IEC 62264 is om de kosten, fouten en risico’s te verminderen die gepaard kunnen gaan met de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen.

De norm bestaat uit 3 delen:

 • Deel 1 beschrijft de terminologie en objectmodellen, die kunnen worden gebruikt voor het opsporen en vaststellen van uit te wisselen informatie.
 • Deel 2 lijkt niet alleen nuttig voor informatie uitwisseling tussen verschillende systemen, maar deze objecten en attributen kunnen ook uitstekend worden gebruikt als basis voor een relationele database.
 • Deel 3 richt zich specifiek op de functies en activiteiten op productieniveau, en is zodoende een zeer bruikbare handleiding bij het in kaart brengen van het productieniveau van diverse bedrijven.

IEC 62264 is dan ook te gebruiken voor verschillende doeleinden.
Een paar voorbeelden:

 • gebruik de hiërarchische modellen om vast te stellen hoe het bedrijf gestructureerd is qua afdelingen en automatiseringssystemen;
 • gebruik het functionele model om vast te stellen welke afdelingen en systemen verantwoordelijk zijn voor de verschillende functies;
 • gebruik het functionele model bovendien om vast te stellen welke informatiestromen van de ene naar de andere afdeling gaan, en van het ene naar het andere systeem;
 • gebruik de opsomming van functies en informatiestromen als een checklist, zodat niets over het hoofd wordt gezien;
 • gebruik de beschrijving van de functies en de informatiestromen als een ‘encyclopedie’, om zeker te weten dat iedereen het over hetzelfde heeft als bepaalde termen ter sprake komen;
 • gebruik de objectmodellen om te begrijpen wat het verband is tussen de vele verschillende vormen van informatie;
 • gebruik de objectmodellen en de bijbehorende attributen om informatie uit te wisselen;
 • gebruik de objectmodellen en de bijbehorende attributen als basis.

Gerelateerde normen

Terug naar 'Industriële Automatisering'NEC 65

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Lees meer over NEC 65

Eerder door u bekeken