Logistiek

Achtergrond logistiek

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen & uitvoeren van de goederenstroom, & de wetenschap hierover.

Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten". Logistiek (goederenvervoer) begint vanaf de ontwikkeling & inkoop van een product, via productie & distributie naar de eindafnemer, & heeft als doel om tegen optimale kosten kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt. Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom reverse logistics tot het domein logistiek. Er is een sterke relatie met het begrip Supply chain management (SCM).

Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen vaak moeilijk verenigbare doelstellingen: enerzijds is kostenminimalisatie of een laag kapitaalgebruik gewenst, anderzijds wordt gestreefd naar maximalisatie van de klantenservice. In een snel veranderende wereld geldt voor steeds meer bedrijven dat een goede logistieke beheersing een absoluut vereiste is.

NEN en logistiek
Het werkgebied van verschilende NEN commissies omvatten een breed scala van transportmiddelen en andere transport gerelateerde onderwerpen. De normcommissie spoorwegen is een voorbeeld van zo een commissie. Naast technisch constructieve aspecten is er ook aandacht voor veiligheidsaspecten en milieu. Met name voor de veiligheidsaspecten vindt veel normalisatie plaats ter invulling van de fundamentele veiligheidseisen van verschillende Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen zoals de interoperabiliteitsrichtlijn voor spoorwegen en de machinerichtlijn.

Normcommissie uitgelicht

Transportdiensten

Door de Europese richtlijn voor openbare aanbestedingen kan het bedrijfsleven, over de nationale grenzen heen, meedingen naar overheidsopdrachten op het gebied van openbaar vervoer. Voor een goede vergelijking van de kwaliteit van de aangeboden diensten is het nodig deze diensten te kunnen beschrijven.Zelf op normontwerpen reageren?

NEN stelt sinds 2010 alle nationale normontwerpen online ter beschikking via www.normontwerpen.nen.nl

Het systeem voor normontwerpen biedt de gelegenheid om op eenvoudige wijze normontwerpen in te zien en commentaar te leveren.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl