Machineveiligheid

Wat zegt de wetgeving over machineveiligheid?

Naast de algemeen geldende rechten & plichten voor werkgever & werknemer is de wetgeving met betrekking tot machineveiligheid complex.

In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines.

De belangrijkste verplichtingen zijn hieronder aangegeven:

• Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen over machineveiligheid.
• Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld.
• Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen.
• Voorts dient een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen heeft voldaan.
• Er moet CE-markering worden aangebracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Machinerichtlijn
Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CE-Regelgeving Check: Machines
NEN heeft de CE-Regelgeving Check als een hulpmiddel ontwikkeld om gericht te zoeken naar de toepasselijke regelgeving voor een product. De genoemde regelgeving van de CE-Regelgeving Check is voornamelijk van toepassing op de machine-industrie.

Door het beantwoorden van 12 ja/nee vragen heeft u snel een indicatie aan welke Europese regelgeving uw product moet voldoen. Vervolgens kunt u hiervan een uitgebreide samenvatting downloaden met de definities en toepassingsgebieden.

De richtlijnen zijn altijd actueel. Uitgevoerde checks kunt uw opslaan en op een later moment raadplegen.

Naar de CE-Regelgeving Check: Machines »


Gerelateerde artikelen

Veiligheid bij onderhoud van machines

Uit de definitie, genoemd in de Machinerichtlijn, volgt dat onderhoud alle werkzaamheden zijn om de machine in de oorspronkelijk bedoelde staat te houden. Hieruit is af te leiden dat gedurende de gehele levenscyclus van een machine deze onderhoudsrol van het allergrootste belang is.

De zoektocht naar de juiste regels voor CE-markering

Het is in de praktijk een hele zoektocht om te bepalen welke (Europese) regels gelden voor CE-markering van machines of producten. De moeilijkheid zit hem vooral in de definities en toepassingsgebieden van de richtlijnen.

Industriële automatisering en wetgeving

Een deel van de normen voor industriële automatisering wordt voorgeschreven vanuit nationale en internationale wet- en regelgeving. De Nederlandse machinebouwers en de bouwers van industriële schakel- en besturingskasten die zij inschakelen dienen de componenten en materialen die zij toepassen daarop te controleren.


Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 7:2016 nl

Praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen

UIT 76:2016 nl

Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid

NEN-bundel 18:2013 nl

Normen voor het lassen van metalen

UIT 78:2017 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl