Machineveiligheid

Wat zegt de wetgeving over machineveiligheid?

Naast de algemeen geldende rechten & plichten voor werkgever & werknemer is de wetgeving met betrekking tot machineveiligheid complex.

In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines.

De belangrijkste verplichtingen zijn hieronder aangegeven:

1. Machines moeten zodanig zijn ontworpen en geproduceerd, dat zij voldoen aan de fundamentele of essentiële eisen over machineveiligheid.
2. Er dient een Technisch constructiedossier te worden samengesteld.
3. Daarnaast dient een gebruiksaanwijzing of –handleiding te worden opgesteld en bij de machine te worden (mee)geleverd. Naast de “gewone” instructies inzake inbedrijfstelling, gebruik, etc., bevat de gebruiksaanwijzing tevens voorschriften voor het gebruik van de machine in situaties waarin gevaren kunnen optreden, welke niet op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van een technische beveiliging, kunnen worden weggenomen.
4. Voorts dient een EG-verklaring van overeenstemming te worden opgesteld. Dit is de verklaring van de fabrikant van de machine, dat hij aan alle relevante eisen uit alle toepasselijke CE-markeringsrichtlijnen heeft voldaan.
5. Er moet CE-markering worden aangebracht.


Machinerichtlijn

De Europese Unie heeft globale wetgeving ontwikkeld in de vorm van de Machinerichtlijn. Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn.




CE-Regelgeving tool

NEN heeft de CE-Regelgeving Check als een hulpmiddel ontwikkeld om gericht te zoeken naar de toepasselijke regelgeving voor een product. De genoemde regelgeving van de CE-Regelgeving Check is voornamelijk van toepassing op de machine-industrie.

Door het beantwoorden van 12 ja/nee vragen heeft u snel een indicatie aan welke Europese regelgeving uw product moet voldoen. Vervolgens kunt u hiervan een uitgebreide samenvatting downloaden met de definities en toepassingsgebieden.

De richtlijnen zijn altijd actueel. Uitgevoerde checks kunt uw opslaan en op een later moment raadplegen.

Naar de check »

Trainingen Machineveiligheid

NEN heeft een aantal trainingen over Machineveiligheid ontwikkeld.

Leergang Machineveiligheid met korting

De leergang CE-markering en machineveiligheid bestaat de bovenstaande vier modules. Na afloop van deze vier modules kunt u werken met methodes om aan de Europese richtlijnen te voldoen, kent u de onderlinge verschillen, weet u hoe u een risicobeoordeling uitvoert, en kent u de procedures voor het zelf aanbrengen van de CE-markering

Meer informatie »

Wetgeving en normalistie: waar moet je beginnen?

Wetgeving en normalisatie: waar moet je beginnen?

Hoe zit het met een belangrijk aspect van de machinebouw: het assembleren in de eigen fabriek? De technische kant van een moderne machinefabriek ziet er vaak ongeveer zo uit:



Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl