FAQ Medische gassen

11.3 certificaat monteurs solderen of lassen

De norm NEN-EN-ISO 7396-1 stelt in hoofdstuk 11.3 eisen aan de pijpleidingverbindingen waarbij alleen solderen of lassen is toegestaan. De paragraaf eindigt met een opmerking: NEN-EN 13133 specificeert de eisen voor het soldeerproces, de testcondities, de beoordeling en het certificaat. EN 13134 specificeert de algemene regels (testprocedures, proefstukken) voor het specificeren en goedkeuren van soldeerprocedures voor alle materialen.
Hoe moet deze opmerking in paragraaf 11.3 worden geïnterpreteerd?

Antwoord
De opmerking/verwijzing bij de normatieve eis 11.3.2 is een NOTE. Een NOTE in een norm is altijd informatief bedoeld. Als de het vereist was dat een monteur een certificaat moest bezitten conform NEN-EN 13133, had deze eis in de normatieve tekst van de norm gestaan. Aanvullend was de norm EN 13133 dan genoemd in de lijst van normatieve referenties (Hfst 2). Dit is nu niet het geval. De norm NEN-EN 13133:2000 is recent vervangen door NEN-EN-ISO 13585:2012. Deze referentie wordt aangepast in de concept versie van de nieuwe norm EN ISO 7396-1. De concept tekst van de concept norm is momenteel een DRAFT standaard beschikbaar via de NEN normshop.Eerder door u bekeken

Top normen Zorg & Welzijn