Metalen

Europese en ISO-normen zijn de basis voor de productie, handel, certificatie en gebruik van metalen. Materiaalnormen geven de algemene eigenschappen van metalen in termen van onder andere samenstelling, fysisch-chemische en mechanische eigenschappen.

Europese invloed

Normalisatie voor ijzer- en staalproducten in Europa wordt door ECISS (European Committee for Iron and Steel Standardization) gedaan.

ECISS bestaat uit 12 technische commissies. Normen die binnen ECISS worden goedgekeurd worden ook in Nederland overgenomen. NEN verzorgt de Nederlandse inbreng in deze commissies.

Materiaalnormen zijn tevens indirect gekoppeld aan Europese wetgeving en richtlijnen, zoals Verordening Bouwproducten (CPR, Construction products regulation) en de Pressure Equipment Directive (PED). Daardoor hebben ze een strategisch belang.

Bundels met Metaalnormen

Eerder door u bekeken

Contact NEN Chemie & Materialen

Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Neemt u dan contact op met het secretariaat:
Inge van Schie

(015) 2 690 165

chemistry@nen.nl