Microbiologie van de voedselketen en water

Normen zijn afspraken die belanghebbende partijen maken over een product, dienst of – in het geval van de normcommissies voor microbiologie – vooral analysemethoden. Door goede afspraken over analysemethoden te maken, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen. Op deze manier wordt bijgedragen aan het verhogen van de veiligheid van voedsel en water.Vijfde editie boek: Microbiologie van Voedingsmiddelen

Mei 2007 verscheen de vierde editie van het boek Microbiologie van Voedingsmiddelen. Sindsdien zijn er veel normen voor klassieke methoden veranderd. Het CEN-mandaat heeft daarbij een vliegwielfunctie vervuld.

De afgelopen jaren zijn er veel belangrijke normen afgerond dan wel bevinden deze zich in een zo ver gevorderd stadium dat de redactie het gerechtvaardigd vond een nieuwe editie van het boek uit te brengen, al realiseert zij zich dat normalisatie een continu proces blijft.

Bestellen

Normoverzicht Microbiologie

Het normenoverzicht, dat is uitgegeven als bijlage van het boek, bevat nationale (NEN), Europese (EN) en mondiale (ISO) normen op het gebied van microbiologie voor de voedselketen en water. Deze normen behoren tot het werkprogramma van de Nederlandse normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ en de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ (= watermicrobiologie). De actuele werkprogramma’s vindt u op de websitepagina’s van de commissies zelf.

Download de pdf

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor vragen of deelname aan een commissie, kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Commissies Microbiologie  • Normsubommissie Microbiologische parameters
    De normsubcommissie voor watermicrobiologie (de officiële naam luidt: Microbiologische parameters) telt circa vijftien leden, afkomstig van organisaties die vooral in de drinkwatersector actief zijn.

Commissieoverzicht