NEN 1006 (leidingwaterinstallaties)

Een glas kraanwater drinken, je tanden poetsen, douchen, de kleintjes in bad laten spelen, én dat allemaal zonder er ziek van te worden. In Nederland is dat vanzelfsprekend. Hoe kan dat? Doordat er goede afspraken over gemaakt worden. Deze afspraken leggen we vast in normen, zoals NEN 1006.

Nieuwe NEN 1006
In oktober 2015 is de nieuwe NEN 1006 gepubliceerd. NEN 1006 is voor het laatst uitgebreid herzien in 2002. Er zijn hierna drie stuks wijzigingsbladen uitgegeven waarvan de laatste in 2011.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van NEN 1006 uit 2011 zijn:

- Opname van bepalingsmethoden van eisen die gesteld worden aan de benodigde druk- en volumestroom, temperaturen en materiaalgebruik;
- Aanpassing van de persproef: eisen aan ingebruikstelling en dossiervorming bij de installatie;
- Uitbreiding van de grondslagen op het gebied van te hoge stroomsnelheden, temperatuur, fysische, chemische en microbiologische kwaliteit van het water aan tappunten;
- Aanpassing in de voorschriften voor de aanleg van de installatie;
- Uitbreiding van de eisen aan de warmtapwaterinstallatie.


NEN 1006 trainingen

Als u werkt met leidingwaterinstallaties dan vraagt u zich waarschijnlijk af wat de huidige stand van zaken is, welke veranderingen er op komst zijn en wat dit voor u betekent. Maar ook de relatie met drinkwaterbeveiliging en legionella zijn belangrijke onderwerpen.

NEN biedt twee NEN 1006 trainingen aan die helpen om bovenstaande vragen te beantwoorden:Eric van der Blom (docent) licht de training 'Wijzigingen NEN 1006' toeIn een normcommissie worden de afspraken vastgelegd in een norm door de deelnemende partijen uit de markt. Voor deze norm is de commissie Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties verantwoordelijk. Meer over deze commissie

In het nieuwe Bouwbesluit wordt NEN 1006 in zijn geheel aangewezen. Dit betekent dat voor de aanleg van nieuwe installaties versie 2011 van NEN 1006 van toepassing is. De belangrijkste wijziging van NEN 1006 is dat er strengere regels aan huishoudwater worden gesteld. Dit is in lijn met de nieuwe drinkwaterwetgeving.

Invulling Waterwerkbladen

De nadere invulling van deze norm wordt in de Waterwerkbladen gegeven onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan.Losse Waterwerkbladen downloads

Via onderstaande link kunt u de losse Waterwerkbladen bekijken en eventueel downloaden:

Overzicht Waterwerkbladen

NEN biedt de mogelijkheid om voor bedrijven trainingen op maat te maken. Deze kunnen op locatie plaatsvinden én worden helemaal op maat gemaakt. Onze docent zorgt er dan voor dat de inhoud van de training volledig wordt afgestemd op uw organisatie.

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl