NEN Connect themapakketten

Actuele aanbod

Er is een basisaanbod van NEN Connect themapakketten gemaakt voor installateurs. Dit aanbod wordt regelmatig aangepast en uitgebreid.

Uiteraard bent u vrij om uw eigen unieke maatwerk normpakket op te maken door, voor u, belangrijke normen toe te voegen aan het basis themapakket.

Gemak en zekerheid voorop
• Altijd en overal beschikking tot de relevante normen
• De normen worden automatisch geactualiseerd.
• U kunt de normen ook printen
• U ontvangt een bericht als een norm is herzien.
• Historie van alle normen is terug te vinden.

Brandveilgiheid

Inhoud
Brandveiligheid is een breed thema, dat vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden. Met NEN Connect Brandveiligheid Installatiechniek pakket bieden wij een normen basispakket voor installatietechniek aan. Voorbeelden van invalshoeken zijn: Directe persoonlijke veiligheid in de zin van beschermingsmiddelen, passieve veiligheid verwerkt in ontwerp en constructie van bouwwerken en actieve veiligheidssystemen voor preventie en repressie van brand.

Einddoel van alle maatregelen en middelen is om persoonlijk letsel en schade aan bouwwerken en hun omgeving tot een minimum te beperken.

Brandveiligheid van bouwwerken
Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van zowel het ontwerp- als het bouwproces van bouwwerken. Bij het gebruik en beheer van de bouwwerken moet ook steeds gestreefd worden naar een optimale brandveiligheid. Normalisatie geeft hiervoor handvatten die zowel gezien vanuit de publiekrechtelijke kant (vanuit de regelgeving) als vanuit de privaatrechtelijke kant kunnen bijdragen.

Dit pakket bestaat uit 7 basisnormen die vanuit verschillende invalshoeken voor installatietechniek van belang zijn.
Investering
De licentieprijs voor de 7 basisnormen is gebaseerd op het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Voor de eerste 10 medewerkers betaalt u € 175,- per jaar (totaalbedrag).

Brandmeldinstallaties

Inhoud
Alle 25 Automatische Brandmeldinstallatiesnormen in één pakket
De NEN-EN 54-serie is van toepassing op brandmeldsystemen in en om gebouwen, gemaakt van verschillende onderdelen die communiceren met als doel het detecteren van brand op het vroegst mogelijke moment. Bovendien om alarm te kunnen slaan, zowel locaal als bij beheerinstanties.

Bij brandalarm kan ook signaal worden gegeven aan andere brandmeldsystemen om af en/of uit te gaan. De norm kan ook gebruikt worden voor schepen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat voor schepen mogelijk nog extra normen van toepassing zijn
Investering
De licentieprijs voor de 25 basisnormen is gebaseerd op het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Voor de eerste 10 medewerkers betaalt u € 587,- per jaar (totaalbedrag).

Brandbeveiligingsinstallaties

Inhoud
De NEN 2654 normenserie geven o.a.
• Eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen
• Eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet wordt geintegreerd met andere installaties
• Eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van rookbeheersingssystemen
Investering
De licentieprijs voor de 3 basisnormen is gebaseerd op het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Voor de eerste 10 medewerkers betaalt u € 70,- per jaar (totaalbedrag).

Waterinstallaties

Inhoud
Het ontwerpen van een waterinstallatie is een taak van de installatie-adviseur. Op de bestektekeningen van de architect staat aangegeven waar de warm- en koudwatertappunten dienen te komen, de plaats van de watermeter en het warmwatertoestel. Daarnaast moet in het ontwerpstadium worden onderzocht of de waterdruk, zoals die wordt aangeboden door het nutsbedrijf, voldoende is voor het project.

Met dit normpakket heeft u 9 essentiële waterinstallatienormen die vanuit verschillende invalshoeken voor installatietechniek van belang zijn.
Investering
De licentieprijs voor de 9 basisnormen is gebaseerd op het aantal medewerkers binnen uw organisatie. Voor de eerste 10 medewerkers betaalt u € 256,- per jaar (totaalbedrag).


NEN Connect eerst GRATIS proberen?

Wilt u in de praktijk de mogelijkheden en voordelen van NEN Connect kosteloos uitproberen? Nu kan dat! Er is een demonstratie-omgeving aangemaakt met een collectie normen waar u een groot deel van de functionaliteiten van NEN Connect kan testen.

Dit proefabonnement is kosteloos en is geldig voor een periode van een kalendermaand. Het abonnement loopt automatisch af en u bent niet verplicht om een betaald abonnement aan te schaffen.

Eerder door u bekeken

Gratis Installatiemail

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Gaspublicaties
• NPR 3378:2012 nl
• Woningen:2006 nl

Waterpublicaties
• NTR 3216:2012 nl
• NTA 8111:2011 nl