Nanotechnologie

Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest belovende nieuwe technologieën voor de toekomst. Het is sectoroverstijgend en heeft veel verschillende toepassingsmogelijkheden.

Nanotechnologie verwijst naar toepassingen en technieken die werken op een schaal van
1 tot 100 nanometer. Het biedt mogelijkheden in allerlei disciplines. Van elektrotechniek tot geneeskunde, van cosmetica tot materiaaltechnologie.

Met betrekking tot de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu zijn er nog onzekerheden. Om de maatschappelijke kansen van nanotechnologie op een verantwoorde manier te benutten, is nog veel onderzoek nodig. Normalisatie zal daarbij een belangrijke rol spelen.

Belangstelling?
Heeft u vragen over normontwikkeling binnen nanotechnologie of heeft u belangstelling in het volgen van deze ontwikkelingen? Neem dan contact op met NEN Materiaaltechnologie, telefoon (015) 2690 107 of via e-mail: chemistry@nen.nl


Normen Nanotechnologie

Nanotechnologie wordt gezien als één van de meest belovende nieuwe technologieën voor de toekomst. Het is een sectoroverstijgende technologie die in potentie veel verschillende toepassingsmogelijkheden kent en tot grote veranderingen kan leiden.

Welke normen?

In het kader hiervan heeft NEN de ISO documenten overgenomen op het gebied van:
• Verklarende woordenlijsten
• Meetmethodieken en Karakterisering
• Gezondheid, veiligheid- en milieuaspectenDe normen

NPR-ISO/TS 80004-1:2010 en

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 1: Basisbegrippen

NPR-ISO/TS 80004-3:2010 en

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 3: Koolstof nano-objecten

NPR-ISO/TS 80004-4:2011 en

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 4: Nanogestructureerde materialen

NPR-ISO/TS 80004-5:2011 en;fr

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 5: Nano-bio-interface

NPR-ISO/TS 80004-7:2011 en;fr

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Deel 7: Diagnostiek en geneeskundige behandelingen voor de gezondheidszorg

NPR-ISO/TR 11360:2010 en

Nanotechnologieën - Methodologie voor de classificatie en de indeling van nanomaterialen

NPR-ISO/TS 10867:2010 en

Nanotechnologieën - Karakterisering van single-muur koolstof nanotubes met behulp van nabij infrarood photoluminescence spectroscopie

NEN-EN-ISO 29701:2010 en

Nanotechnologie - Endotoxineproef op monsters van nanomateriaal voor in-vitro beproevingssystemen - Limulus amebocyte lysate (LAL) test

Cosmetica

De cosmetica-industrie maakt al vele decennia gebruik van nanomaterialen. Grondstoffen zoals titaandioxide, silica (siliciumdioxide) en zinkoxide worden op nanoschaal gebruikt in o.a. tandpasta's, huidcrèmes en zonnebrandcrèmes waarmee hun werking aanzienlijk wordt verbeterd.

Veilig gebruik van cosmetica

Op dit moment is er voldoende bekend om te kunnen stellen dat nanomaterialen in cosmetica, zoals nu wordt toegepast, geen risico vormt voor de gezondheid. De industrie test dit uitgebreid, zij hebben immers zelf het grootste belang bij dat uitsluitend volkomen veilige producten op de markt komen. Daarnaast gelden er voor cosmetica zeer strenge wettelijke regels.

Lees meer

Wetgeving

Die regels staan in Nederland in het Warenwetbesluit cosmetische producten en dat besluit is rechtstreeks afgeleid van de Europese Cosmetica Richtlijn.

Elektronica

Binnen de electronica zijn de ontwikkelingen van nanotechnologie het meest gevorderd. Nano-elektronica wordt al toegepast in de chiptechnologie, voor dataopslag en om dunnere en flexibelere displays te creëren. Naar verwachting zal nano-elektronica aanzienlijke invloed hebben op o.a. halfgeleiders, displays, geheugen, opslagapparaten en communicatie.

Normalisatieactiviteiten

Op internationaal niveau houdt de technische commissie zich bezig van het International Electrotechnical Commission IEC/TC 113 'Nanotechnology standardization for electrical and electronic products and systems' met de normalisering van nanotechnologie voor elektronische producten en systemen. Deze commissie werkt nauw samen met de ISO/TC 229 'Nanotechnologies'.

Voedsel

In de voedselindustrie wordt met behulp van nanotechnologie de houdbaarheid, smaak, geur, kleur en vloeibaarheid van producten verbeterd. De voordelen van deze technologie zijn duidelijk, maar de onzekerheden over de mogelijke risico's leiden tot onrust bij de consument.

Onderzoek naar mogelijke risico's

Op Europees niveau hebben diverse wetenschappelijke commissies adviezen opgesteld over het omgaan met nanodeeltjes in consumentenproducten en in voedsel. De verschillende onderzoeken zijn veelal in opdracht van de Europese Commissie gevoerd en zullen de commissie ondersteunen bij het maken van het toekomstig beleid voor de toepassing van nanotechnologie in consumentenproducten en voeding. In Nederland pleiten het RIVM en nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit voor meer risico-onderzoek.

Normontwikkeling nanotechnologie

NEN behartigt het Nederlandse belang bij de ontwikkeling van internationale normen voor nanotechnologie. De breed samengestelde NEN commissie heeft gewerkt aan de totstandkoming van een aantal internationale normen. Betrokkenheid van bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid, NGO's en andere belanghebbenden blijft belangrijk.

Bekijk de normcommissie Nanotechnologie.

Deelnemen?

Ook u kunt deelnemen aan de normcommissie Nanotechnologie. Heeft u materialen waarvoor dit van toepassing kan zijn, dan kunt u contact opnemen met NEN Materiaaltechnologie telefoon (015) 2 690 107 of een mail sturen naar Chemistry@nen.nl .

Eerder door u bekeken