Nationaal en internationaal

De nationale normcommissie NEC 65 volgt in belangrijke mate de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX op het gebied van industriële meet- en regeltechniek door actief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Mondiale normalisatie

In deze werkgroepen vertegenwoordigen zij het Nederlandse standpunt. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen.

Op mondiaal niveau ontwikkelt IEC/TC 65 “Industrieel meten, regelen en automatiseren” normen en richtlijnen op het gebied van industriële procesautomatisering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de technische commissie en vier subcommissies:

 • IEC/TC 65 “Industrieel meten, regelen en automatiseren” stelt normen op voor systemen en elementen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Coördineert standaardisatie-activiteiten die invloed hebben op integratie van componenten en functies in dergelijke systemen. Veiligheids- en beveiligingsaspecten horen daarbij. Dit werk wordt uitgevoerd in het internationale werkterrein voor apparatuur en systemen.
 • IEC/SC 65A “Systemen aspecten” stelt normen op voor algemene aspecten van systemen die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Deze aspecten omvatten, bedrijfsomstandigheden (inclusief EMC), systeemassessment en functionele veiligheid. SC65A heeft een pilot functie voor het opstellen van standaarden voor functionele veiligheid van elektrische/elektronische en programmeerbare systemen.
 • IEC/SC 65B “Instrumenten en procesanalyse” stelt normen op voor apparatuur en programmatuur die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren, inclusief analyseapparatuur voor procesmeting. De scoop varieert van eenvoudige tot complexe instrumenten en dekt aspecten als uitwisselbaarheid, prestatie-evaluatie en de definitie van functionele eisen.
 • IEC/SC 65C “Industriële netwerken” stelt normen op voor bekabelde, optische en draadloze netwerken die die gebruikt worden voor industrieel meten, regelen en automatiseren. Deze normen zijn ook voor instrumentatiesystemen die gebruikt worden voor Research and Development en testen.en m.b.t. digitale datacommunicatie subsystemen, zoals profielen voor functioneel veilige en bedrijfsveilige communicatie in netwerksystemen, profielen van communicatiesystemen gebaseerd op ethernetnormen en de ontwikkeling van functieblokken voor proces controle.
 • IEC/SC 65E "Instrument- en systeemintegratie" stelt normen op voor:
  • Instrumentintegratie in industriële automatiseringssystemen. De ontwikkelde modellen adresseren instrumenteigenschappen, classificatie, selectie, configuratie, in bedrijf stelling, bewaking en basis diagnostiek.
  • Integratie van industriële automatiseringssystemen in enterprise systemen. Dit omvat uitwisseling tussen bedrijfs- en productieactiviteiten. Er wordt samengewerkt met ISO/TC 184.

Europese normalisatie

De Europese commissie CLC/TC 65 CX “Fieldbus” ontwikkelt generieke normen voor de veldbus en zijn toepassingen in de industriële meet- en regeltechniek inclusief. veldbusprotocollen.

Terug naar 'Industriële Automatisering'
NEC 65

De normcommissie NEC 65 zorgt voor de Nederlandse inbreng in de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden op het gebied van industrieel meten, regelen en automatiseren door proactief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies.

Voordelen voor u

Door deel te nemen aan een normcommissie profiteert u van:

 • Invloed op marktontwikkelingen
 • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
 • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
 • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
 • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
 • Kennisopbouw en -uitwisseling

Lees meer over NEC 65

Eerder door u bekeken