Nieuwe materialen

Schaarste van grondstoffen heeft onderzoek naar nieuwe materialen een flinke impuls gegeven. Door innovatie en techniek komen er nieuwe materialen beschikbaar.

Bijvoorbeeld materialen die zelfstandig weer herstellen en coatings die water- en vuilafstotend zijn. Dit wordt ontwikkeld met behulp van biomimetics, onderzoek waarbij oplossingen uit de natuur worden gekopieerd en toegepast in technologie.

Biomimetrics

Biomimetica (ook Biomimicry of Bionica) is het onderzoek naar biologische methoden en systemen uit de natuur en de technologische toepassing daarvan.

De diversiteit van de natuur geeft de diversiteit van de bionische methoden, systemen en mogelijke toepassingen weer. De ideeën uit de natuur kunnen gebruikt worden voor o.a. materialen, constructies, ICT en ontwerpoptimalisatie.

Self healing materials

Een van de innovaties op het gebied van materialen is “self healing materials”. Dit zijn materialen die zelfhelende eigenschappen bezitten. Krassen, scheuren of beschadigingen verdwijnen. Dit geldt voor een aantal materialen zoals plastics en composieten, asfalt en beton, coatings, metalen en keramiek en materialen voor micro-electronica, energieopwekking en energieopslag zoals zonnecellen en batterijen.

Ook voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn afspraken benodigd over samenstelling, eigenschappen en de toepassing van materialen en testmethoden. Heeft u materialen waarvoor dit van toepassing kan zijn, dan kunt u contact opnemen met NEN Materiaaltechnologie telefoon (015) 2 690 107 of e-mail chemistry@nen.nl

Meer weten?
AgentschapNL heeft in 2011 hierover gepubliceerd (zie download)

Eerder door u bekeken