Overige wetten

Naast de drie Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen kan het zijn dat uw medisch hulpmiddel aan de vereisten van andere EU-richtlijnen moet voldoen.

Voorbeelden van Europese richtlijnen:

  • Richtlijn 2006/42/EG machines
  • Richtlijn 2004/108/EG medisch elektrische toestellen (EMC)
  • Richtlijn 89/686/EEG persoonlijke beschermingsrichtlijn (PPE)
  • Richtlijn 65/65 EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten
  • Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico‚Äôs van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEC)

Afhankelijk van de aard en de gebruikersdoeleinden kunnen er andere wetten en regels van toepassing zijn.

Eerder door u bekeken