Nieuws Managementsystemen en MVO

Het nieuws volgen?
Neem dan een gratis abonnement op e-nieuwsbrief KAM-mail

Specificatie transport en opslag onder ISO 22000

24-04-2017 Er komt een nieuwe norm voor transport en opslag van producten en materialen uit de voedselketen. Dat gebeurt op basis van de Nederlandse technische afspraak voor hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. De norm heet ISO/TS 22002-5 en is bedoeld ter ondersteuning van ISO 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Lees meer

De nieuwe ISO’s: een tussenstand

24-04-2017 Organisaties zijn inmiddels anderhalf jaar bezig met de nieuwe ISO’s. Een mooi moment om de balans op te maken: waar lopen organisaties tegenaan? Waar loopt een certificatie-instelling als TÜV Nederland tegenaan? Veroorzaakt de HLS een revolutie of blijft het bij evolutie?

Lees meer

Herziening ISO 31000 Risicomanagement

21-04-2017 ISO 31000, de mondiale richtlijn voor risicomanagement, wordt momenteel herzien. In februari is de Draft International Standard ter stemming gepubliceerd.

Lees meer

Eerste Nederlandse gemeente ondertekent zelfverklaring ISO 26000

20-04-2017 Gemeente Eindhoven ondertekende onlangs als eerste gemeente in Nederland de zelfverklaring ISO 26000. Met deze verklaring maakt de gemeente zichtbaar dat duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering is doorgevoerd, volgens de richtlijnen van NEN-ISO 26000. De zelfverklaring is gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000.

Lees meer

Nieuw internationaal werk: MVO in de agrofoodsector

20-04-2017 Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Lees meer

Systematic review ISO 22301

18-04-2017 De internationale norm ISO 22301 “Business Continuity Management – Eisen” wordt dit jaar geëvalueerd . Op basis van deze evaluatie wordt besloten of een herziening gewenst is. Om meningen van de Nederlandse gebruikers van ISO 22301 te peilen, organiseert de normcommissie BCM & CM in juni een informatiemiddag.

Lees meer

Nieuwe scope normcommissie BCM

18-04-2017 De afgelopen vergadering heeft de normcommissie Business Continuity Management (BCM) besloten haar scope te verbreden met het onderwerp Crisismanagement (CM). Concreet betekent dit dat deze normcommissie voortaan ook de Nederlandse inbreng bepaalt in de Europese werkgroep CEN/TC 391/WG 3 Crisis Management.

Lees meer

Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

31-03-2017 De gelijknamige NEN-normcommissie presenteert op 18 mei aanstaande, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze.

Lees meer

Nationaal onderzoek 2017 'De wereld van de kwaliteitsmanager'

27-03-2017 Door Kwaliteit in Bedrijf (platform voor MVO en kwaliteitsmanagement) is een uitgebreid onderzoek gedaan onder kwaliteitsmanagers: hoe verandert hun (werk)omgeving, wat houdt hen bezig en wat zijn hun uitdagingen in 2017?

Lees meer

ISO 27001 en ISO 27002 voor informatiebeveiliging Europees geadopteerd

20-03-2017 Recentelijk zijn de belangrijkste internationale normen voor informatiebeveiliging, ISO 27001 en ISO 27002 overgenomen als Europese normen. Dit betekent dat beide normen in alle Europese landen als nationale norm worden gepubliceerd en conflicterende nationale normen worden ingetrokken. Inhoudelijk zijn de normen niet gewijzigd.

Lees meer

NRK, Berenschot en NEN initiëren collectief traject ISO 26000

03-03-2017 Steeds meer bedrijven tonen interesse in ISO 26000 en willen met deze internationaal erkende richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan de slag. Om bedrijven hierbij te helpen, starten de NRK, Berenschot en NEN dit voorjaar voor de derde keer met een collectief implementatietraject ISO 26000. Deelname staat open voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie, verf-, tapijt- en textielbedrijven en partners van MVO Nederland.

Lees meer

Gebruikersonderzoek assetmanagementnormen

22-02-2017 Door de internationale commissie ISO/TC 251 "Asset management" wordt de ISO 55000-serie voor assetmanagement onderhouden en verder uitgebouwd. Door deze commissie is een on-line enquête uitgezet om feedback te krijgen van organisaties die assetmanagement toepassen en antwoorden op vragen als: in hoeverre passen zij de ISO 55000 normen toe?

Lees meer

Nieuwe eisen voor laboratoria als ontwerp gepubliceerd

10-02-2017 NEN-EN-ISO/IEC 17025, de internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, is sinds 2015 in herziening. Na de publicatie van het ontwerp vorige maand door ISO, is de Draft International Standard gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn substantieel. Zo is de norm nu expliciet ook van toepassing op organisaties die alleen de sampling (monstername) uitvoeren, zonder de opvolgende beproevings- of kalibratieactiviteiten.

Lees meer

Oproep voor deelname aan internationale ISO 45001 vergadering

18-01-2017 Begin februari is er een vergadering van de internationale projectcommissie om de laatste grote en essentiële commentaren op ISO 45001 te bespreken. Dit is de laatste mogelijkheid om de norm inhoudelijk te wijzigen voordat het opnieuw als normontwerp wordt gepubliceerd. ISO 45001 is de nieuwe internationale norm voor ‘Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use’.

Lees meer

Herziening internationale richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

17-01-2017 ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Recentelijk is de eerste fase in deze herziening bereikt, na een stemming over de globale opzet van de richtlijn. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Lees meer

Unanieme stemming ISO 20400 Sustainable Procurement

23-12-2016 Begin december vond in Rio de Janeiro de inmiddels zesde en daarmee tevens laatste vergadering plaats over de internationale standaardrichtlijn Sustainable Procurement: ISO 20400. Grote vraag was of de richtlijn na ruim drie jaar vergaderen aan het eind van de week volgens alle deelnemende landen publicatiewaardig zou zijn of niet?

Lees meer

NEN en de circulaire economie

16-12-2016 Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden programma opslag en distributie

28-11-2016 ISO 22000 bevat een managementsysteem voor specifieke voedselveiligheidsvereisten voor organisaties. Een daarvan is dat organisaties programmavoorwaarden (PRP) vestigen, implementeren en onderhouden om de gevaren voor voedselveiligheid te beheersen.

Lees meer

ISO-normen voor het verbeteren van sanitair

18-11-2016 Veel mensen nemen toiletten voor lief, maar een op de drie mensen worstelt er weleens mee dat er niet altijd en overal een toilet aanwezig of toegankelijk is. Dit kan leiden tot een slechte gezondheid, ziekteverzuim, gebrek aan privacy en veiligheid, verminderde concentratie en uitputting. Slechte sanitaire voorzieningen en hygiëne kunnen in veel landen naar schatting tot 5% van het BBP kosten. ISO-normen kunnen helpen deze trend te keren en de kwaliteit van leven van 2,4 miljard mensen verhogen.

Lees meer

Praat mee over internationale richtlijn voor de integratie ISO 26000 in managementsystemen

08-11-2016 Vanuit Zweden is het initiatief gekomen om een handleiding te ontwikkelen waarmee organisaties ISO 26000 kunnen implementeren, binnen hun bestaande managementsysteem. Managementsystemen op basis van ISO-normen worden wereldwijd heel veel toegepast. Om met name middelgrote en kleine organisaties te ondersteunen bij het implementeren van ISO 26000, wordt deze handleiding ontwikkeld. Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan.

Lees meer

Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

02-11-2016 Deze week staat in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

Lees meer

Werken met ISO 9001:2015 biedt kansen

27-10-2016 ISO 9001 biedt KAM-managers kansen en uitdagingen om hun rol te pakken als verbindende schakel tussen strategie en operatie. Praktijkgids 'Werken met ISO 9001:2015' biedt praktische handvatten en een stappenplan om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten of aan te passen.

Lees meer

Aantal ISO-certificaten blijft wereldwijd stijgen

24-10-2016 Zoals blijkt uit de resultaten van het ‘ISO Survey’ over 2015 blijft het aantal ISO certificeringen wereldwijd stijgen. Volgens de resultaten van het onderzoek werden in 2015 wereldwijd in totaal 1.519 952 geldige certificaten gemeld voor negen verschillende managementsysteemnormen. In 2014 waren dat er 1.476 504, dat is een stijging van 3%.

Lees meer

Duurzaam toekomstperspectief belangrijk

13-10-2016 HRM was voorheen vooral een kwestie van het zoeken naar de juiste man/vrouw op de juiste plek. De medewerker bleef dan vaak jarenlang in zijn functie actief. Nu medewerkers zich steeds sneller willen ontwikkelen en, wanneer een organisatie hen die kans niet biedt, steeds makkelijker overstappen naar een ander bedrijf, draait HRM vooral om het herkennen en behouden van talent. Een duurzaam toekomstperspectief wordt belangrijker. NEN-normen helpen daarbij.

Lees meer

Eerste certificaten assetmanagement met logo ISO 55001 schema uitgereikt

13-09-2016 Vrijdag 9 september zijn in Delft op feestelijke wijze de eerste zes certificaten voor ISO 55001 (assetmanagement) met daarop het logo van het NEN-certificatieschema uitgereikt. Met deze certificaten tonen de organisaties aan dat zij hun assets (kapitaalgoederen, bedrijfsmiddelen) goed beheren, zodat ze toegevoegde waarde blijven leveren voor de organisatie en haar belanghebbenden en bijdragen aan het realiseren van de (strategische) doelen van de organisatie.

Lees meer

Informatiebijeenkomst voor kwaliteitsmanagers

09-09-2016 Altijd al meer willen weten over hoe kwaliteitsnormen worden ontwikkeld? Ook benieuwd hoe u uw steentje kan bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement? Op 19 oktober 2016 is er een (gratis) informatiemiddag over kwaliteitsmanagement bij NEN in Delft. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag.

Lees meer

ISO-normen voor bedrijfscontinuïteitsmanagement vertaald

19-08-2016 Business Continuity Management (BCM) is het managementproces waarin de bedreigingen voor de continuering van het bedrijf worden geïdentificeerd en beheerst. Hiermee weet een organisatie wat haar belangrijkste (kritieke) processen zijn evenals de mogelijke consequenties bij verstoringen, en heeft zij de juiste maatregelen getroffen om deze verstoringen te voorkomen alsmede de business processen te herstellen indien nodig.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2015

08-08-2016 2015 was opnieuw een jaar waarin NEN zijn maatschappelijke impact heeft vergroot. Hoogtepunten waren de uitgifte van de nieuwe kwaliteits- en milieumanagementnormen en de nieuwe NEN 1010. In samenwerking met de Rijksoverheid heeft NEN ook de toegankelijkheid verbeterd van normen die door de wetgever worden voorgeschreven. NEN heeft in 2015 verscheidene producten zoals webtools en e-learning modules uitgebracht om de toepassing van normen te vergemakkelijken.

Lees meer

World Smart Cities Event Singapore: adresseren prioriteiten en afstemmen mondiale standaardisatie

01-08-2016 Tijdens het World Smart City Forum in Singapore op 13 en 14 juli kwamen meer dan 400 Smart City stakeholders uit de hele wereld bijeen. Verschillende partijeen discussieerden over de knelpunten bij de transitie naar slimme en duurzame steden en hoe internationale standaarden kunnen helpen bij de oplossing hiervan.

Lees meer

Het belang van Business Continuity Management

27-07-2016 Een paar maanden terug is de speciale bijlage ‘Bedrijfscontinuïteit verzekerd’ meegestuurd via het opinieblad Elsevier (april 2016 editie). In deze editie vertelde Gert Kogenhop, voorzitter van de BCM normcommissie bij NEN, over Business Continuity Management (BCM). In het artikel wordt er gesproken over het belang van BCM, de internationale norm NEN-ISO 22301 en de voordelen van deze norm.

Lees meer

Internationaal voorstel voor MVO in de agrofoodsector ter commentaar

18-07-2016 Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector, maar staat tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als issues rondom arbeidsomstandigheden, voedseltekorten en CO2-uitstoot. Frankrijk heeft voorgesteld om een internationaal referentiedocument over MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector te ontwikkelen binnen ISO, gebaseerd op ISO 26000. Belanghebbenden kunnen tot 1 september hun visie op nut en noodzaak voor de ontwikkeling van dit document kenbaar maken aan NEN.

Lees meer

Waarom heeft de wereld ISO 45001 nodig voor een veilige arbeidsomgeving?

11-07-2016 Onlangs is bekend gemaakt dat het ontwerp van de internationale arbomanagementnorm ISO 45001, die OHSAS 18001 gaat vervangen, naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. Deze nieuwe norm kan arbeidsgerelateerde risico’s verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Niet alleen leiderschap en betrokkenheid van het management, maar ook betrokkenheid en participatie van alle medewerkers zijn cruciaal voor effectief arbomanagement.

Lees meer

ISO-normen voor bedrijfscontinuïteitsmanagement vertaald

07-07-2016 De twee belangrijkste normen voor bedrijfscontinuïteit, NEN-EN-ISO 22301 en NEN-EN-ISO 22313, zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. NEN-EN-ISO 22301 beschrijft de eisen aan een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS). NEN-EN-ISO 22313 geeft richtlijnen bij de eisen uit de ISO 22301.

Lees meer

Voorstel nieuwe ISO-commissie voor organizational governance

05-07-2016 BSI (het Britse normalisatie-instituut) heeft een voorstel gedaan om een nieuwe ISO-commissie op te richten voor het onderwerp ‘Organizational Governance’. Het eerste onderwerp dat deze commissie gaat oppakken is de ontwikkeling van een ‘high-level’ richtlijn met definities, principes en aanbevelingen voor de inrichting van effectieve governance in organisaties.

Lees meer

Congres ‘Op weg naar HSE compliance’

05-07-2016 Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Toch verwachten overheid, afnemers en uw omgeving dat u zich hier aan houdt. Dit wordt ook wel compliance genoemd. Een uitdaging waar veel HSE managers voor staan. Daarom wordt er een congres georganiseerd op 14 september 2016 in Amersfoort waar vooraanstaande sprekers toelichten hoe HSE compliance bereikt kan worden in ieders bedrijf.

Lees meer

Prorail Veiligheidsladder per 1 juli overgedragen aan NEN

01-07-2016 Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Lees meer

Publicatie ISO 45001 uitgesteld

21-06-2016 De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei konden de ISO-leden (waaronder NEN) stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie (de eindversie). De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Die zal naar verwachting begin 2017 verschijnen.

Lees meer

Ondernemers krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

13-06-2016 Vandaag is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten vergroten en MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen.

Lees meer

Herziening ISO 19011 van start, 7 juli informatiebijeenkomst

10-06-2016 De herziening van ISO 19011, de richtlijn voor interne audits, start binnenkort. NEN organiseert daarom op donderdag 7 juli een informatiebijeenkomst met als doel een actieve normcommissie op te richten. Deze commissie zal inbreng leveren bij de herziening van ISO 19011, conceptversies vanuit ISO bespreken en het Nederlands standpunt in het internationale normalisatietraject bepalen.

Lees meer

NEN en BNR Nieuwsradio

25-05-2016 NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing, toch zijn veel mensen nog niet bekend met normen en hoe normen tot stand komen. Door middel van radiocommercials en sponsoring van het radioprogramma Eyeopeners willen wij een groter publiek betrekken bij normalisatie en de rol van normalisatie bij innovatie belichten.

Lees meer

Facilitair dienstverlener Gul publiceert 'Zelfverklaring maatschappelijk verantwoord ondernemen'

24-05-2016 Met de publicatie van de zelfverklaring ISO 26000 laat facilitair serviceverlener Gul zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook voor haar sector van belang is en daarnaast een aanvulling biedt op ISO 9001 en 14001.

Lees meer

Hoe ziet de toekomst van ISO/TS 16949 er uit?

15-03-2016 ISO/TS 16949:2009 'Kwaliteitsmanagementsystemen – Specifieke eisen voor de toepassing van ISO 9001 voor automobielproductie en organisaties die relevante service-onderdelen leveren' is gebaseerd op ISO 9001:2008. In 2015 is herziening ISO 9001:2015 gepubliceerd met de High Level Structure als nieuwe structuur. ISO/TS 16949 zou dienovereenkomstig ook herzien moeten gaan worden, als voorspelbare uitkomst van de driejaarlijkse Systematic Review.

Lees meer

Herziening NEN-EN 15224 Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen

14-03-2016 In Nederland zijn ruim 130 instellingen gecertificeerd op de in 2012 gepubliceerde NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn - Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen gebaseerd op ISO 9001:2008’. Eind 2015 verscheen de nieuwe ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen’. Omdat aanpassing aan ISO 9001:2015 wenselijk is gebleken onder deelnemende EU-landen, is CEN een revisie van EN 15224 gestart. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 mei 2016 commentaar indienen.

Lees meer

Haal meer uit uw kwaliteitsmanagementsysteem

07-03-2016 Vorig jaar is de herziene versie van ISO 9001 gepubliceerd. Hiermee kan een kwaliteitsmanagementsysteem aan relevantie winnen. Door eerst te kijken naar de context van de organisatie, en op basis daarvan te bepalen welke risico’s en kansen er zijn om op te focussen, wordt kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 maatwerk.

Lees meer

Risicogestuurd werken in een complexe context

03-03-2016 Omgaan met risico’s in een complexe context: ISO 31000 met risicogestuurd werken is het meest geschikt. Dit is één van de opmerkelijke conclusies uit recent wetenschappelijk onderzoek naar methoden voor risicomanagement. Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT), heeft dit in de periode 2014 – 2015 uitgevoerd bij het Directoraat-Generaal Politie (DGPol).

Lees meer

100e zelfverklaring ISO 26000 online

24-02-2016 Het NEN Publicatieplatform ISO 26000 viert feest! De 100e zelfverklaring is online geplaatst. Leden van Kartoflex, fabrikanten van kartonnages en flexibele verpakkingen, hebben gezamenlijk het implementatietraject van ISO 26000 doorlopen. Met het plaatsen van hun zelfverklaringen op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 komt de teller op 100.

Lees meer

Managementtaal leren spreken helpt KAM-manager bij fungeren als spil tussen strategie en uitvoering

17-02-2016 ‘Iedereen heeft het er steeds over dat de KAM-manager de taal van het algemeen management moet leren spreken’, ervaart Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en dagvoorzitter, uit zijn samenwerking met NEN. ‘Hiervoor biedt ‘MBA in één dag’ veel aanknopingspunten. Daar behandelen we op een handzame manier de grote managementconcepten die wereldwijd het meest worden aangehaald en die je als verplichte literatuur in ongeveer alle MBA-opleidingen tegenkomt.’

Lees meer

Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar

15-02-2016 De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Lees meer

21 - 28 januari ‘Week van de circulaire economie’

26-01-2016 Nederland Circulair! organiseert van 21 - 28 januari samen met andere organisaties diverse bijeenkomsten (masterclasses, cocreatiesessies en keynotes) voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties. In de ambitie om het Nederlandse bedrijfsleven te overtuigen, van de juiste tools en kennis te voorzien en meer bekendheid te geven aan bestaande circulaire businesscases, hebben zij de Week van de Circulaire Economie in het leven geroepen.

Lees meer

MBA in één dag + NEN Masterclass voor KAM-professionals

21-01-2016 In samenwerking met DenkProducties en Ben Tiggelaar organiseert NEN een verdieping van het seminar MBA in één dag® op 18 maart. Bij aanmelding voor het seminar krijgt u op 8 april een op maat gemaakte NEN Masterclass 'Kwaliteit en strategie' voor KAM-professionals cadeau. Een mooie kans om een mini MBA-programma te volgen en de opgedane kennis direct te vertalen naar uw KAM-managementsysteem.

Lees meer

Informatiebijeenkomst toepassing statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

18-01-2016 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Door statistische methoden toe te passen op Six Sigma, QFD en procesmanagement kunt u goed onderbouwde antwoorden geven op deze vragen. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Op vrijdag 19 februari wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer

Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd

14-01-2016 Normontwerp van ISO 45001 'Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use' verschijnt in februari. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.

Lees meer

Makkelijk overstappen op ISO 9001:2015 met praktijkgids

08-01-2016 Eind december is de praktijkgids 'Overstappen op ISO 9001:2015 - De impact van de nieuwe norm' gepubliceerd. Deze gids helpt u om aan de slag te gaan met ISO 9001:2015 en uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem zo aan te passen dat u aan de nieuwe eisen voldoet. Daarbij is ons uitgangspunt niet ‘omdat het moet van ISO’, maar omdat het uw organisatie helpt (nog) beter te presteren in een omgeving die voortdurend en steeds sneller verandert.

Lees meer

Praktische gids helpt bij overstap op ISO 14001:2015

06-01-2016 De praktijkgids 'Overstappen op ISO 14001:2015 - De impact van de nieuwe norm' biedt de inhoudelijke handvatten en een stappenplan om de overstap te maken. Interviews tussen de ‘theorie’ door geven interessante praktijkdoorkijkjes. Door het stappenplan in deze gids uit te voeren, kunt u de komst van de certificerende instelling met een gerust hart afwachten. U zult ervaren dat ISO 14001:2015 echt helpt bij het realiseren van de strategische doelstellingen.

Lees meer

Werk mee aan internationale normen voor statistische methoden voor Six Sigma, QFD en SPC

14-12-2015 Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken. Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen.

Lees meer

Lancering Europese richtlijn voor Service Excellence

11-12-2015 Op 8 december jl. is door NEN het eerste exemplaar van de Europese richtlijn voor Service Excellence overhandigd aan Geeske te Gussinklo, directeur van de Klantenservice Federatie. De overhandiging was het sluitstuk van het gelijknamige congres ter gelegenheid van de publicatie. Het congres is georganiseerd door NEN in samenwerking met het Gouden Oor en met inbreng van de leden van de betrokken normcommissie. De volledige Nederlandse titel luidt: NVN-CEN/TS 16880 ‘Service excellence – Het creëren van uitzonderlijke klantbeleving door service excellence’.

Lees meer

Normalisatie en Service Excellence uitgelegd in BNR Eyeopeners

07-12-2015 NEN-collega Annemarie de Jong (consultant Managementsystemen) is samen met Jean-Pierre Thomassen (managing consultant, customerdelight.nu) te horen in de uitzending van BNR Eyeopeners van maandagavond 7 december om 19:00 uur. Tijdens het interview wordt er ingezoomd op normalisatie in het algemeen en op Service Excellence.

Lees meer

CROW en NEN werken samen aan assetmanagement in infrastructuur

18-11-2015 Om overheid en markt optimaal te ondersteunen in een periode van teruglopende budgetten, hebben CROW en NEN hun krachten op het gebied van assetmanagement in de infrastructuur gebundeld. Iman Koster (directeur CROW) en Piet-Hein Daverveldt (directeur NEN) tekenden in dit kader een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt van deze samenwerking is om te komen tot effectieve en efficiënte oplossingen voor (decentrale) overheden.

Lees meer

Congres ‘Customer Delight door Service Excellence’, 8 december

09-11-2015 Op dinsdag 8 december 2015 organiseert NEN in samenwerking met Stichting Gouden Oor het congres ‘Customer Delight door Service Excellence’. Tijdens deze middag delen experts en direct betrokkenen bruikbare praktijkkennis en de 9 handvatten voor het realiseren van uitzonderlijke klantervaringen.

Lees meer

Download gratis whitepaper over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001

03-11-2015 In september 2015 verschenen ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (milieumanagement). Wat is er gewijzigd in ISO 9001 en ISO 14001? En wat zijn belangrijke kenmerken van de HLS? In onderstaande whitepapers leest u wat de wijzigingen betekenen voor uw organisatie.

Lees meer

ISO 14001 koppelt milieu nu aan bedrijfsstrategie

02-11-2015 De herziene ISO 14001-norm sluit beter aan bij trends als MVO en circulaire economie. De directie moet voortaan zelf aan de bak om de ‘groene’ positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.

Lees meer

‘Het moet helemaal niet van ISO!’

30-10-2015 ‘Een van de grootste frustraties van onze auditors is de uitspraak van veel bedrijven dat het moet van ISO’, aldus Edwin Franken, managing director van TÜV Nederland op het NEN-congres ‘De impact van de nieuwe ISO’s’ op 6 oktober jl. Maar het móet helemaal niet van ISO!

Lees meer

NRK opnieuw van start met collectieve invoering ISO 26000

19-10-2015 Op 24 september 2015 zijn opnieuw elf bedrijven binnen de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000. Eerder dit jaar al ondertekenden maar liefst 21 NRK-bedrijven hun ISO 26000 zelfverklaring. In deze verklaring wordt aangetoond op welke manier de bedrijven invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer

Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Lees meer

9 oktober Dag van de Duurzaamheid

09-10-2015 Vrijdag 9 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag heeft als doel mensen en organisaties bij duurzaamheid te betrekken om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen. NEN is ook al jaren actief bezig met duurzaamheid, zoals met NEN-ISO 26000: dé richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Lees meer

NEN presenteert nieuwe ISO's

07-10-2015 Tijdens het druk bezochte congres 'De nieuwe ISO's' op 6 oktober zijn de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001 gepresenteerd. Directeur van NEN, Piet-Hein Daverveldt reikte het eerste exemplaar uit aan de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen.

Lees meer

Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

30-09-2015 IAF en ISO hebben de overgangstermijn voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 vastgesteld en afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van de normen.

Lees meer

Nieuwe ISO 9001 nu ook in het Nederlands beschikbaar

28-09-2015 Na de publicatie eerder deze maand door ISO, is de Nederlandse vertaling NEN-EN-ISO 9001:2015 vanaf vandaag verkrijgbaar. De wijzigingen ten opzichte van de 2008-versie zijn aanzienlijk. ISO 9001 zet organisaties ertoe aan zich aan te passen aan een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico’s en kansen gebaseerde manier van denken. Organisaties moeten daarbij rekening houden met de context en stakeholders.

Lees meer

Nieuwe ISO 14001 nu ook in het Nederlands beschikbaar

28-09-2015 De wereldwijd meest toegepaste norm voor milieumanagement, ISO 14001, is herzien. Belangrijke wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling is vanaf vandaag beschikbaar.

Lees meer

Engelstalige versie nieuwe ISO 9001 gepubliceerd

23-09-2015 De nieuwste editie van de Engelstalige versie van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement is gepubliceerd. Wereldwijd hebben gebruikers lang uit gekeken naar deze nieuwe norm, die een impuls zal geven aan kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling van ISO 9001 is vanaf 7 oktober beschikbaar en dan te bestellen via www.nen.nl/denieuweiso.

Lees meer

Lancering nieuwe Service Excellence-richtlijn

21-09-2015 Eind dit jaar wordt de Europese norm gepubliceerd met richtlijnen voor het creëren van uitzonderlijke klantervaringen. De richtlijnen bieden organisaties inspiratie en handvatten voor het structureel organiseren daarvan. Op dinsdag 8 december worden ze bekend gemaakt in Nederland tijdens het introductiecongres in Delft. Deelnemers krijgen de norm met 50% korting. Geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven voor dit congres.

Lees meer

100 instellingen in zorg & welzijn gecertificeerd op NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg)

10-09-2015 Sinds de publicatie van NEN-EN 15224 ‘Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsysteem – Eisen op basis van ISO 9001:2008’ zijn 100 zorg en welzijn instellingen gecertificeerd op deze norm. Het 100ste certificaat is op 10 september uitgereikt aan Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. De mijlpaal wordt gevierd met een feestelijke uitreiking van het 100ste certificaat tijdens het zorgcongres van DNV GL ‘nieuwe ISO normen & risicomanagement’.

Lees meer

NTA 8120 nu ook in het Engels beschikbaar

31-08-2015 De tweede editie van NTA 8120 ‘Assetmanagement – Eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer’ is vorig jaar gepubliceerd. De Nederlandse netbeheerders lopen hiermee voorop met het implementeren van assetmanagement; NTA 8120 is een van de eerste normen wereldwijd die sectorspecifieke eisen beschrijft aan assetmanagementsystemen. De norm is nu ook beschikbaar in het Engels.

Lees meer

Praktijkgids 'Verzekeren kan altijd nog'

20-08-2015 "Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven." Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Lees meer

ISO/FDIS 9001 en ISO/FDIS 14001 beschikbaar in pakket

12-07-2015 De nieuwe normontwerpen van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) zijn beschikbaar. Nog voor de officiële publicatie in september kunt u nu al vast inzicht krijgen in de nieuwe normen met een pakket ISO/FDIS 9001 of een pakket ISO/FDIS 14001.

Lees meer

Succesvolle 4e ISO/PC 277 bijeenkomst Duurzaam Inkopen

30-06-2015 In juni was de vierde internationale bijeenkomt van ISO/PC 277. Deze ISO/PC werkt met 34 landen, 13 observerende landen en 7 liaisons, waaronder de VN en OESO, aan de nieuwe internationale richtlijn ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable procurement).

Lees meer

ISO 45001 naar de DIS-fase

18-06-2015 In maart 2015 is de tweede Committee Draft van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ gepubliceerd. Deze tweede versie, ISO 45001/CD.2, is goedgekeurd om naar een volgende fase te gaan: de DIS-fase (Draft International Standard). Namens Nederland heeft NEN een positieve stem uitgebracht op CD.2.

Lees meer

Wereld Accreditatiedag 2015 in het teken van Zorg & Welzijn

09-06-2015 Dinsdag 9 juni is het Wereld Accreditatiedag. Dit jaar staat wereldwijd het onderwerp ‘Zorg en Welzijn’ centraal. Wikipedia omschrijft het woord accreditatie als een deftig woord voor ‘als geloofwaardig erkennen’.

Lees meer

Nederlandse vertaling internationale richtlijn compliancemanagement beschikbaar

05-06-2015 De Nederlandse vertaling NEN-ISO 19600 ‘Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen’ is vanaf vandaag beschikbaar. Op 27 mei zijn in Utrecht de eerste exemplaren overhandigd aan mw. Jenny Thunnissen, inspecteur-generaal IL&T, en dhr. Alexander MacLean, hoofd compliance ING Nederland. De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken.

Lees meer

Definitieve tekst ISO 9001 beschikbaar voor laatste stemronde

04-06-2015 De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen?

Lees meer

Praktijkrichtlijn MVO Due Diligence gepubliceerd

04-06-2015 NEN heeft eind maart NPR 9036 'MVO - Handleiding voor de integratie van due diligence in bestaande risicomanagementsystemen' gepubliceerd. De richtlijn is ontwikkeld in opdracht van de SER en met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen.

Lees meer

ISO 14001:2015 is weer een stap dichterbij

01-06-2015 De laatste conceptversie van ISO 14001:2015 wordt begin juli als Final Draft International Standard in stemming gebracht. Eind september zal de derde editie van ISO 14001 dan een feit zijn.

Lees meer

Laurentius Ziekenhuis in Roermond publiceert zelfverklaring maatschappelijk verantwoordelijke zorg

29-05-2015 Het aantal aanmeldingen voor het Publicatieplatform ISO 26000 blijft groeien en trekt diverse soorten organisaties aan. De meest recente publicatie is van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Een ziekenhuis waarbij het verlenen van uitstekende medisch-specialistisch zorg voor haar patiënten centraal staat. Roger Kerff, stafafdelingsmanager beleidsondersteuning en staf: “We bieden onze patiënt maatschappelijk verantwoorde zorg aan zoals wij allemaal voor onszelf wensen: met aandacht, respect, optimisme en deskundigheid”.

Lees meer

Congres De impact van de nieuwe ISO’s - In 1 dag alles over ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

25-05-2015 Kom op 6 oktober naar de Jaarbeurs naar het NEN congres over de nieuwe ISO 9001 en ISO 14001. Op deze dag voorzien we u van praktische handvatten om direct met de nieuwe normen aan de slag te gaan. Een breed scala aan managementinstrumenten komt aan bod: leiderschap, risicomanagement, compliance- en stakeholdermanagement, proces- en verbetermanagement en management van mensen en middelen. Dagvoorzitter is Ben Tiggelaar.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over ontwikkeling van ISO 45001

13-05-2015 Op woensdagochtend 17 juni 2015 wordt er bij NEN in Delft een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van ISO 45001 ‘Occupational health and safetymanagement systems – Requirements with guidance for use’. Het doel van deze bijeenkomst is om marktpartijen te informeren over de aanpak, planning en de globale inhoud van de eerste concepten van de norm. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling van ISO 45001.

Lees meer

Lancering Nederlandse vertaling internationale richtlijn compliancemanagement

11-05-2015 De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Op 27 mei wordt tijdens een introductieseminar de Nederlandse vertaling gelanceerd van NEN-ISO 19600 ‘Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen’.

Lees meer

Deelnemers gezocht herziening norm ‘ISO/IEC 17025 beproevings- en kalibratielaboratoria’

01-05-2015 De internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025, wordt herzien. Omdat deze norm van groot belang is voor Nederlandse laboratoria, heeft NEN onlangs een ‘mirror group’ opgericht die de Nederlandse inbreng vanuit verschillende sectoren zal verzorgen. Voor deelname zoekt NEN met name nog kalibratielaboratoria.

Lees meer

NEN publiceert jaarverslag 2014

01-05-2015 NEN heeft een succesvol jaar gehad. Ons kennisnetwerk heeft opnieuw bewezen maatschappelijke impact te hebben. De in 2012 ingezette strategische focus op klantwaarde, procesmanagement, competentieontwikkeling en innovatie werpt vruchten af.

Lees meer

Veelgestelde vragen over ISO 21500

15-04-2015 Moet u nogal eens projectmatig werken? Of heeft u met projecten te maken? U kunt dan uw voordeel doen met ISO 21500. ISO 21500 beschrijft helder en overzichtelijk de basisprincipes en definities van projectmanagement. Maarten Peelen, consultant Kennis Informatie Diensten, legt uit waarom deze norm zo belangrijk is en welke concrete voordelen u kunt boeken als u deze norm toepast.

Lees meer

Publicatie ISO/CD.2 45001 ‘Occupational health and safety management systems’

31-03-2015 De tweede Committee Draft van ‘Occupational health and safety management systems’ is gepubliceerd. De komende maanden zullen de leden van ISO commentaar leveren op het concept document. Vanuit Nederland zal de Nederlandse normcommissie ‘ISO 450001 OHS-managementsysteem’ commentaar voorbereiden.

Lees meer

Samenwerking NEN en NRK levert innovatieve MVO-tool op voor leden

20-03-2015 Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt om transparantie. Al vijftien jaar bouwt de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) duurzaamheid systematisch uit, met een balans tussen de drie P’s: People, Planet, Profit. NRK vond samen met NEN een weg om dit collectief uit te werken met haar leden.

Lees meer

Nieuwe stap in ontwikkeling ISO 14001:2015

09-03-2015 Begin februari heeft de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van ISO 14001:2015 vergaderd in Tokyo. Er is een begin gemaakt met de behandeling van de ongeveer 1300 commentaren die zijn ingediend op de Draft International Standard.

Lees meer

Dé kwaliteitsmanagementnorm voor medische hulpmiddelen ter commentaar

04-03-2015 NEN-EN-ISO 13485 is de internationale norm met kwaliteitsmanagementsysteemeisen voor medische hulpmiddelen. De norm is momenteel in de zogenaamde DIS-fase (een fase waarin inhoudelijk commentaar kan worden gegeven op het concept). Belanghebbende partijen kunnen tot uiterlijk 5 april a.s. via NEN commentaar indienen op dit internationale normontwerp.

Lees meer

ISO, ILAC en IAF stroomlijnen kwaliteitsmanagementeisen voor medische laboratoria

20-02-2015 ISO (the International Organization for Standardization), ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation) en IAF (the International Accreditation Forum) hebben gezamenlijk een verklaring en persbericht gepubliceerd over medische laboratoria die geaccrediteerd zijn op basis van de sectorspecifieke managementsysteemnorm NEN-EN-ISO 15189:2012. Zij verklaren dat de laboratoria met deze norm ook tegemoet komen aan de managementprincipes van NEN-EN-ISO 9001:2008.

Lees meer

Managementtrends in 2015

17-02-2015 Ook in 2015 zullen veel gesprekken in de boardrooms gaan over onderwerpen als goed bestuur, risico’s en kansen voor de organisatie, compliance met wetgeving, de wensen van belangrijke stakeholders, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Lees meer

Column: De overtreffende trap van ISO 9001?

13-02-2015 Op 30 januari jl. promoveerde Basak Manders aan de Rotterdam School of Management (RSM, Erasmus Universiteit) op het onderwerp 'implementatie en effect van ISO 9001'. Zij stelde een overzicht samen van de gevonden effecten van ISO 9001 in organisaties op basis van een analyse van de vele studies die beschikbaar zijn. Het antwoord hierop interesseert ons. Het geeft antwoord op de vraag: 'Zijn we eigenlijk goed bezig bij ISO?'

Lees meer

Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"

10-02-2015 'ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn - voor zover nu te beoordelen - de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken', zo zegt voorzitter van de NEN normcommissie ‘ISO 45001 OHS- managementsysteem’ Ron Waumans.

Lees meer

Nieuw: E-learning ISO 9001:2015

19-01-2015 De e-learning 'ISO 9001:2015 de norm verklaard' is nu beschikbaar. Deze e-learning laat zien hoe een organisatie de nieuwe ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement toepast. Theorie wordt afgewisseld met opdrachten en voorbeelden uit de praktijk.

Lees meer

Nieuwe eisen voor laboratoria

13-01-2015 De internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025, wordt herzien. Zowel de ILAC (International Laboratory Accrediation Corperation) als Zuid-Afrika hebben om herziening gevraagd. Om de Nederlandse inbreng in dit internationale traject goed te organiseren, richt NEN een ‘mirror group’ op. De oprichtingsbijeenkomst hiervan vindt plaats op 15 april a.s. en is toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Lees meer

ISO 14001 naar de FDIS-fase

06-01-2015 De DIS-versie (Draft International Standard) van de aankomende nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids