{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/4/a/6/394122_bergbeklimmers_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/NENINK-evenement-Excellent-ondernemen-in-de-21ste-eeuw-op-28-november.htm", "title":"NEN-INK evenement 'Excellent ondernemen in de 21-ste eeuw' op 28 november", "pubdate":"17-09-2019", "lead":"Donderdag 28 november is dé gelegenheid om in gesprek te gaan met verandermanagers, kwaliteitsmanagers en professionals over excellent ondernemen in een snel veranderende wereld. Dit evenement vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht." }, { "image":"/upload_mm/a/e/6/394029_Risicogebaseerd_denken_270x150_GettyImages-509019796_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Risicogebaseerd-denken-hoe-doe-je-dat.htm", "title":"Risicogebaseerd denken: hoe doe je dat?", "pubdate":"17-09-2019", "lead":"Veel kwaliteitsmanagers hebben de afgelopen jaren hun kwaliteitsmanagement moeten aanpassen aan de eisen van de nieuwe norm ISO 9001:2015. Deze versie had een aantal vernieuwende aspecten, zoals het volledig gestructureerd zijn volgens de HLS en het introduceren van risicogebaseerd denken. Maar hoe doet een bedrijf dat, risicogebaseerd denken? Catja Coonen deed, in opdracht van NEN, in het eerste half jaar van 2019 onderzoek. Dit artikel bevat de belangrijkste conclusies." }, { "image":"/upload_mm/2/3/7/393877_Zelfverklaring%20MVO_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/NEN-publiceert-zelfverklaring-MVO.htm", "title":"NEN publiceert zelfverklaring MVO", "pubdate":"10-09-2019", "lead":"De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn in beweging en worden groter. Ook voor NEN is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. NEN publiceert jaarlijks de zelfverklaring ISO 26000. " }, { "image":"/upload_mm/6/7/2/393791_270x150_software_ontwikkeling_binary-code-and-laptops-162487076_7000x7000%281%29_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Herziene-en-nieuwe-normen-voor-service-management.htm", "title":"Herziene en nieuwe normen voor service management", "pubdate":"04-09-2019", "lead":"Onlangs zijn drie nieuwe delen van de norm voor servicemanagement (NEN-ISO/IEC 20000) gepubliceerd. Het gaat om een update van twee delen en een nieuw deel. De normen bevatten informatie en aanbevelingen voor dienstverleners, consultants en beoordelaars om te voldoen aan de eisen van NEN-ISO/IEC 20000-1." }, { "image":"/upload_mm/1/f/3/cid393287_Beeld%20BCM%2022301_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/ISO-22301-herziening-nadert-voltooiing.htm", "title":"ISO 22301 herziening nadert voltooiing", "pubdate":"19-08-2019", "lead":"Begin 2018 is gestart met de herziening van ISO 22301 ‘Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ en de bijbehorende ‘Guidance’, ISO 22313. Eind 2019 wordt de herziening van deze norm verwacht." }, { "image":"/upload_mm/2/9/6/386243_Assetm_55000_Afbeelding_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nederlandse-vertaling-van-ISO-55002-gepubliceerd.htm", "title":"Nederlandse vertaling van ISO 55002 gepubliceerd", "pubdate":"14-08-2019", "lead":"De vertaling van de herziene ISO 55002, de richtlijn voor het toepassen van assetmanagementsystemen die zijn gebaseerd op de eisen in ISO 55001, is nu beschikbaar. De herziening is gebaseerd op de eerste ervaringen van bedrijven over de gehele wereld met het gebruik van de normen voor assetmanagement." }, { "image":"/upload_mm/2/5/7/392516_managementsystemen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-kernstructuur-ISOmanagementsysteemnormen-begint-vorm-te-krijgen.htm", "title":"Herziening kernstructuur ISO-managementsysteemnormen begint vorm te krijgen", "pubdate":"29-07-2019", "lead":"Van 8 t/m 12 juli 2019 vond de tweede vergadering plaats van de werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de kernstructuur (‘high level structure’) van ISO-managementsysteemnormen. Zo’n veertig experts vanuit verschillende disciplines en sectoren waren te gast bij UNIDO in Wenen. Tijdens deze week zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een eerste conceptversie van de herziene HLS en bijbehorende richtsnoeren." }, { "image":"/upload_mm/8/2/6/392160_ondertekening_ink_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/NEN-en-INK-slaan-de-handen-ineen.htm", "title":"NEN en INK slaan de handen ineen", "pubdate":"15-07-2019", "lead":"Onder de noemer INK Next gaan INK en NEN vanaf 1 juli 2019 werken aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. INK Next beoogt een kader, een platform en aanpakken voor excellent ondernemen te bieden." }, { "image":"/upload_mm/e/5/b/391849_183848_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Informatiebijeenkomst-ISO-45001-Ervaringen-en-nieuwe-normen-voor-gezond-en-veilig-werken.htm", "title":"Informatiebijeenkomst ISO 45001 - ‘Ervaringen en nieuwe normen voor gezond en veilig werken’", "pubdate":"12-07-2019", "lead":"In maart 2018 is ISO 45001 gepubliceerd. Wat zijn de eerste ervaringen met de implementatie van de norm. Maar ook welke normen aanvullend op ISO 45001 nog worden ontwikkeld. Kom naar de informatiebijeenkomst op 4 oktober 2019 om meer te weten over de ontwikkelingen. " }, { "image":"/upload_mm/4/3/7/391818_AuditHLS_GettyImages-927940584_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Gaan-we-de-integrale-bedrijfsvoering-auditen-op-basis-van-de-HLS.htm", "title":"Gaan we de integrale bedrijfsvoering auditen op basis van de HLS?", "pubdate":"03-07-2019", "lead":"ISO-certificeerbare managementsystemen hebben de laatste jaren een transformatie doorgemaakt door de introductie van de zogenoemde high level structure (HLS). Dit gemeenschappelijk kernmodel maakt onder meer de aansluiting op de governance-structuur en de bedrijfsvoering van een organisatie eenvoudiger. " }, { "image":"/upload_mm/2/0/d/cid391809_Screenshot%20Dick%20en%20Rene_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meld-u-nu-aan-voor-NENWebinar-Eerste-concept-nieuwe-HLS.htm", "title":"Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Eerste concept nieuwe HLS’", "pubdate":"02-07-2019", "lead":"NEN organiseert op 23 september 2019 een gratis webinar over het 'Eerste concept van de nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In juli wordt de tweede vergadering gehouden in Wenen. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet." }, { "image":"/upload_mm/e/8/7/391746_Certificatie-audit_270x150_GettyImages-526728219_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Extended-Audit-Approach-Nieuwe-aanpak-geintegreerde-certificatieaudits.htm", "title":"Extended Audit Approach: Nieuwe aanpak geïntegreerde certificatie-audits", "pubdate":"01-07-2019", "lead":"Enkele jaren geleden heeft de komst van de High Level Structure (HLS) geleid tot managementsysteemnormen die beter op elkaar zijn afgestemd en door een organisatie gemakkelijker geïntegreerd zijn toe te passen. Dit leidt ertoe dat steeds meer organisaties een integraal managementsysteem hebben waarmee ze kunnen aantonen dat ze verschillende normen toepassen en dus verschillende certificaten kunnen verkrijgen." }, { "image":"/upload_mm/e/d/e/391276_ISO31000_270x150_GettyImages-846418248_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nederlandse-vertaling-ISO-31000-Risicomanagement-gepubliceerd.htm", "title":"Nederlandse vertaling ISO 31000 ‘Risicomanagement’ gepubliceerd", "pubdate":"14-06-2019", "lead":"Onlangs is de Nederlandse vertaling van NEN-ISO 31000 'Risicomanagement - Richtlijnen’ gepubliceerd. Sinds de eerste editie in 2009 verscheen, is ISO 31000 gaandeweg hét mondiale referentiekader voor 'goed' risicomanagement geworden. De richtlijn is populair omdat daarin de meest relevante facetten van risicomanagement beknopt worden beschreven." }, { "image":"/upload_mm/2/4/f/391268_DickRene270x150_125x125.gif", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/HLS-onmisbaar-voor-een-goede-bedrijfsvoering.htm", "title":"HLS onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering", "pubdate":"14-06-2019", "lead":"High Level Structure (HLS) klinkt complex en niet direct toegankelijk voor organisaties. En al helemaal niet voor de consument. Niets blijkt echter minder waar! Deze structuur, die in bijna alle ISO-managementsysteemnormen is verweven, geeft juist een stevige basis voor een goede bedrijfsvoering. " }, { "image":"/upload_mm/9/b/d/391005_WAD_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Wereld-Accreditatiedag-2019-in-teken-van-verbetering-integriteit-toeleveringsketen-1.htm", "title":"Wereld Accreditatiedag 2019 in teken van verbetering integriteit toeleveringsketen", "pubdate":"09-06-2019", "lead":"Het bedrijven van (internationale) handel en de traceerbaarheid ervan, wordt steeds ingewikkelder doordat toeleveringsketens langer en complexer worden. Accreditatie helpt bedrijven de kwaliteit en authenticiteit van hun producten te waarborgen. Het betreft een onafhankelijke beoordeling van instanties die conformiteitsbeoordelingen uitvoeren tegen erkende normen om onpartijdigheid en competenties te garanderen. " }, { "image":"/upload_mm/8/8/1/390507_groene_energie_concept_iStock_000010847919_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Energie-Distributie/Mondiale-norm-voor-certificeren-van-energiemanagementsystemen-ter-commentaar-gepubliceerd.htm", "title":"Mondiale norm voor certificeren van energiemanagementsystemen ter commentaar gepubliceerd", "pubdate":"21-05-2019", "lead":"De mondiale norm voor energiemanagementsystemen, ISO 50001, is sinds enkele maanden beschikbaar. Deze norm is bedoeld voor bedrijven die hun wettelijk verplichte energieplan meer handen en voeten willen geven. Voor bedrijven die een onafhankelijke beoordeling op hun energieplan willen heeft NEN een nieuwe mondiale norm voor commentaar beschikbaar, ISO 50003 'Energiemanagementsystemen - Eisen voor entiteiten die audits en certificering van energiemanagementsystemen verzorgen'. Energiemanagers en hun auditors kunnen de norm opvragen bij NEN." }, { "image":"/upload_mm/a/d/3/390467_VergaderingTF14_Atlanta270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Herziening-HLS-goed-op-weg.htm", "title":"Herziening HLS goed op weg", "pubdate":"20-05-2019", "lead":"De eerste vergadering over de herziening van de HLS heeft plaatsgevonden in Atlanta en kortgeleden is door TF 14 een communiqué uitgebracht met daarin informatie over de achtergrond van het herzieningsproces, de tijdens de eerste vergadering geboekte resultaten en de wat er de komende tijd in de aanloop naar de tweede vergadering in juli in Wenen te gebeuren staat. " }, { "image":"/upload_mm/7/a/2/179574_fullimage_Banner_ISO9001_270x150_01_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Normcommissie-Kwaliteitsmanagement-bereidt-zich-voor-op-2021.htm", "title":"Normcommissie Kwaliteitsmanagement bereidt zich voor op 2021", "pubdate":"10-05-2019", "lead":"De publicatie van en de transitie naar ISO 9001:2015 ligt nog vers in het geheugen van de ontwikkelaars en gebruikers. Toch richt de normcommissie Kwaliteitsmanagement zich al op een mogelijk toekomstige revisie. Om een besluit tot revisie te beïnvloeden en omdat het niet verstandig is om onvoorbereid een dergelijke revisie in te gaan, wordt onderzoek gedaan naar onderwerpen waarop de norm kan worden verbeterd. " }, { "image":"/upload_mm/6/8/4/390069_HLS_transparatie_managementsysteem_wistleblowing_GettyImages-1069527780%282%29_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meedoen-aan-ontwikkeling-internationale-normen-voor-klokkenluidersregelingen.htm", "title":"Meedoen aan ontwikkeling internationale normen voor klokkenluidersregelingen?", "pubdate":"07-05-2019", "lead":"Goede regelingen voor het omgaan met en de bescherming van klokkenluiders in de organisatie zijn van toenemend belang. Daarom wordt op mondiaal niveau gewerkt aan een ISO-richtlijn voor het inbedden van ’whistleblowing’ in het managementsysteem van een organisatie. ISO 37002 biedt organisaties daarvoor praktische handvatten en informatie over hoe daarbij aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving te voldoen. Via een Nederlandse normcommissie kan invloed uitgeoefend worden op de richtlijn. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de normcommissie. " }, { "image":"/upload_mm/2/a/c/cid390013_IT-beveiliging2_iStock_000023680539_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/ISO-27001-verplicht-voor-leveranciers-van-arbodiensten.htm", "title":"ISO 27001 verplicht voor leveranciers van arbodiensten", "pubdate":"06-05-2019", "lead":"Samenwerken met een ISO 27001 gecertificeerde leverancier is voor arbodiensten vanaf 1 januari 2020 verplicht. De ISO 27001 is een mondiale norm over informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering laten leveranciers zien dat zij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. " } ]}