{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/1/1/4/398397_Psycho_270px_GettyImages-1127520652_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Eerste-openbare-concept-ISO-45003-bijna-gereed.htm", "title":"Eerste openbare concept ISO 45003 bijna gereed", "pubdate":"24-02-2020", "lead":"Er wordt hard gewerkt aan ISO 45003 ‘Occupational health and safety management – Psychological health and safety in the workplace – Guidelines.’ Het eerste openbare concept komt in de zomer van 2020 beschikbaar. ISO 45003 is een aanvulling op ISO 45001. " }, { "image":"/upload_mm/3/7/8/398357_innovatie_GettyImages-683962670_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Europese-normen-voor-ethiek-van-onderzoek-en-innovatie.htm", "title":"Europese normen voor ethiek van onderzoek en innovatie", "pubdate":"21-02-2020", "lead":"Ethiek speelt een grotere rol bij innovaties. Het is steeds vaker onderdeel van het ontwerpproces omdat het belangrijk is bij een succesvolle introductie in de markt. De Europese norm CWA 17145 Ethische assessment van onderzoek en innovatie is in 2017 gepubliceerd en inmiddels is het tijd voor de periodieke evaluatie. Belanghebbenden mogen reageren voor 20 maart 2020. " }, { "image":"/upload_mm/f/6/7/397935_27701_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/Internationale-privacy-standaard-ISOIEC-27701-beschikbaar-in-het-Nederlands.htm", "title":"Internationale privacy standaard ISO/IEC 27701 beschikbaar in het Nederlands", "pubdate":"07-02-2020", "lead":"De eerste internationale standaard die organisaties helpt privacy-informatie te beheren en aan wettelijke eisen te voldoen, ISO/IEC 27701, is nu ook beschikbaar in het Nederlands. NEN-ISO/IEC 27701 is een uitbreiding op de al bekende standaarden voor informatiebeveiliging ISO 27001 en ISO 27002 en biedt organisaties een handvat waarmee zij gemakkelijker kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)." }, { "image":"/upload_mm/3/8/0/397933_maatschappelijk_verantwoord_inkopen_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Circulair-inkopen-met-normen.htm", "title":"Circulair inkopen met normen", "pubdate":"06-02-2020", "lead":"Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven. " }, { "image":"/upload_mm/e/9/2/cid397541_fullimage_ISO_45001_G%26VW_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Overgangstermijn-naar-ISO-45001certificaat.htm", "title":"Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018." }, { "image":"/upload_mm/c/3/a/397430_ISO27701_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/ICTnieuwsberichten/De-werkgroep-certificatie-ISOIEC-27701-en-AVG-gaat-van-start.htm", "title":"De werkgroep ‘certificatie ISO/IEC 27701 en AVG’ gaat van start", "pubdate":"23-01-2020", "lead":"Na de introductie van de AVG in mei 2018 is er in ISO verband bekeken hoe normen een rol kunnen spelen bij het voldoen aan de eisen van de AVG. In oktober 2019 is ISO/IEC 27701 (Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines) gepubliceerd. Implementatie van ISO/IEC 27701 ondersteunt organisaties in hun streven te voldoen aan AVG." }, { "image":"/upload_mm/c/1/0/cid396992_Screenshot%20Dick%20en%20Rene_270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meld-u-nu-aan-voor-NENWebinar-Laatste-ontwikkelingen-nieuwe-HLS.htm", "title":"Meld u nu aan voor NEN-Webinar ‘Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS’", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"NEN organiseert op donderdag 12 maart 2020 een gratis webinar over de 'Laatste ontwikkelingen nieuwe HLS'. NEN voert het secretariaat van de ISO-werkgroep die werkt aan de herziening van de High Level Structure (HLS). In januari vond de derde vergadering plaats in Sydney. Wilt u meer weten over de toekomst van de HLS? Mis dit webinar dan niet." }, { "image":"/upload_mm/1/a/6/397162_competance_signboard_iStock_000012723220_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Meerwaarde-creeren-uit-menselijk-kapitaal-met-ISOnorm.htm", "title":"Meerwaarde creëren uit menselijk kapitaal met ISO-norm", "pubdate":"13-01-2020", "lead":"De internationale norm NEN-ISO 10015 met richtlijnen voor competentiemanagement is herzien. Zeker stellen dat mensen de juiste vaardigheden voor hun werk hebben, is een belangrijk element voor het succes van een organisatie. NEN-ISO 10015 helpt competentiemanagement in het dagelijks werk te integreren." }, { "image":"/upload_mm/d/1/d/397037_Omslag%20Auditing_2020_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Praktijkgids-Auditing-Aan-de-slag-met-ISO-19011-gepubliceerd.htm", "title":"Praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ gepubliceerd", "pubdate":"09-01-2020", "lead":"De nieuwe praktijkgids ‘Auditing - Aan de slag met ISO 19011’ biedt handvatten om met ISO 19011 aan de slag te gaan. Alle elementen van goed en doeltreffend auditen komen aan bod: de principes van auditing, het auditprogramma, de competentie van auditoren en alles wat komt kijken bij het uitvoeren van een audit. Ook besteedt de gids ruim aandacht aan het nieuwe principe van risicogebaseerd auditen. Het voorbereiden en uitvoeren van audits met een focus op belangrijkste risico’s voor een organisatie bij het bereiken van haar doelstellingen." }, { "image":"/upload_mm/1/9/b/397045_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-trotse-sponsor-van-BNR-programma-De-Eeuw-van-mijn-Dochters.htm", "title":"NEN trotse sponsor van BNR programma ‘De Eeuw van mijn Dochters’", "pubdate":"08-01-2020", "lead":"Presentator Art Rooijakkers start vanaf donderdag 9 januari met een eigen twaalfdelige serie bij BNR Nieuwsradio. Het programma met de naam ‘De Eeuw van mijn Dochters’ is een persoonlijke zoektocht naar de nabije toekomst waarin zijn dochters zullen opgroeien. NEN is trotse sponsor van het programma, dat elke donderdagavond om 19.00 uur op BNR te horen is. De serie verschijnt ook als podcast. " }, { "image":"/upload_mm/7/1/4/396989_fullimage_0_270x150_GettyImages-678573106_circulaire%20economie_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Oproep-tot-deelname-aan-normcommissie-Circulaire-Economie.htm", "title":"Oproep tot deelname aan normcommissie Circulaire Economie", "pubdate":"06-01-2020", "lead":"Nederland heeft als doelstelling circulair te zijn in 2050. Ook de Europese Commissie ontvouwde in december 2019 ambitieuze plannen op het gebied van circulaire economie. Omdat bij circulaire economie het sluiten van grondstof- en materiaalstromen door productieketens heen een belangrijk aandachtspunt is, zijn mondiale normen en richtlijnen op dit gebied cruciaal om organisaties te helpen circulair denken en handelen in te bedden in de normale bedrijfsvoering. En zo een ‘level playing field’ te realiseren. " }, { "image":"/upload_mm/4/3/8/396490_Logo-INK-next-RGB%20270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Workshops-INK.next-Excellent-ondernemen-in-de-21ste-eeuw.htm", "title":"Workshops INK.next 'Excellent ondernemen in de 21ste eeuw'", "pubdate":"20-12-2019", "lead":"INK en NEN gaan onder de naam ‘INK.next’ uitwerking geven aan de belangrijkste vernieuwingen in het EFQM-Model. Tijdens zes workshops, vanaf april 2020, komen de kernthema’s van het nieuwe EFQM-model en de uitwerking naar INK.next aan de orde. Met als resultaat een praktisch handvat voor implementatie dat beide organisaties met en voor de markt willen ontwikkelen om 'beyond ISO' toe te werken naar business excellence conform het nieuwe EFQM-model." }, { "image":"/upload_mm/9/d/6/396609_IMG_0006_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Interview-Kwaliteitsmanagement-met-handen-en-voeten.htm", "title":"Interview: Kwaliteitsmanagement met handen en voeten", "pubdate":"20-12-2019", "lead":"NEN bracht onlangs de praktijkgids 'ISO 9001 voor het mkb' uit. De gids is bedoeld om mkb'ers kennis te laten maken met deze norm voor kwaliteitsmanagement en te laten zien hoe je ermee aan de slag kunt gaan. Niet als verplichte bureaucratische exercitie, maar als handig hulpmiddel om de eigen bedrijfsprocessen te spiegelen aan de norm en te ontdekken waar verbetering mogelijk is. Een gesprek met de schrijvers van de praktijkgids." }, { "image":"/upload_mm/6/b/c/cid396709_Crisismanagement%20270GettyImages-864893078_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Security/Nederlandse-vertaling-van-Europese-specificatie-voor-crisismanagement.htm", "title":"Nederlandse vertaling van Europese specificatie voor crisismanagement", "pubdate":"20-12-2019", "lead":"In oktober is de Nederlandse vertaling van de Europese Technische Specificatie NVN-CEN/TS 17091 voor crisismanagement gepubliceerd. CEN/TS 17091 geeft organisaties praktische handvatten om crisissituaties het hoofd te bieden. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een crisismanagementplan, leiderschap en besluitvorming in crisissituaties, crisiscommunicatie, het oefenen en valideren van plannen en het leren van crisissituaties die zich voordoen. " }, { "image":"/upload_mm/0/2/2/396045_Omslag%20Zorg%20en%20Welzijn_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/De-nieuwe-trainingsgidsen-zijn-uit.htm", "title":"De nieuwe trainingsgidsen zijn uit!", "pubdate":"03-12-2019", "lead":"De nieuwe NEN trainingsgidsen zijn uit. Hierin vindt u een overzicht van alle trainingen die NEN binnen de verschillende vakgebieden geeft voor het voorjaar 2020." }, { "image":"/upload_mm/f/5/3/395677_duurzaamheid_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-over-ISO-26000-duurzaamheid/Internationale-norm-ISO-26000-nu-ook-Europees-geaccepteerd.htm", "title":"Internationale norm ISO 26000 nu ook Europees geaccepteerd", "pubdate":"19-11-2019", "lead":"De internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ISO 26000 is overgenomen als Europese norm. Hiermee hebben Europese belanghebbenden aangegeven dat deze norm in de gehele Europese Unie van toepassing is. Dit sluit aan bij Europees beleid. " }, { "image":"/upload_mm/f/e/7/395557_sfeerbeeld%20workshop_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Waardeketen-van-materialen-in-de-circulaire-economie-in-beeld.htm", "title":"Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld", "pubdate":"12-11-2019", "lead":"Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop georganiseerd. Het doel van de workshop was het in kaart brengen van de bijdrage die normalisatie kan leveren aan de transitie naar een goed functionerende circulaire economie. In deze workshop is met name gekeken naar de uitdagingen om circulaire waardeketens voor plastic, hout, beton en metalen te realiseren. " }, { "image":"/upload_mm/d/1/7/395461_handen-schudden_270x150_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/Publicatie-internationale-norm-voor-validatie-en-verificatie.htm", "title":"Publicatie internationale norm voor validatie en verificatie", "pubdate":"11-11-2019", "lead":"De internationale norm voor validatie en verificatie, ISO/IEC 17029, is onlangs gepubliceerd. Deze norm is geschikt voor organisaties die verificatie activiteiten uitvoeren als conformiteitsbeoordeling. " }, { "image":"/upload_mm/3/a/c/395315_113c1124-b768-46cc-8d93-4a9f2fb0b9c7_bergbeklimmers_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Nieuws-Managementsystemen-en-MVO/Nieuw-EFQMmodel-voor-organisatieontwikkeling-gelanceerd.htm", "title":"Nieuw EFQM-model voor organisatieontwikkeling gelanceerd", "pubdate":"01-11-2019", "lead":"Op 23 oktober, tijdens het EFQM-Forum in Helsinki, is het nieuwe EFQM-model gelanceerd. Dit model biedt een alles omvattend framework voor organisatieontwikkeling. " }, { "image":"/upload_mm/0/0/a/395015_270x150_GettyImages-678573106_circulaire%20economie_125x125.jpg", "location":"/Nieuws/Nieuws/NEN-zoekt-nieuwe-leden-voor-normcommissie-Circulaire-Economie.htm", "title":"NEN zoekt nieuwe leden voor normcommissie Circulaire Economie", "pubdate":"22-10-2019", "lead":"Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 'Circular economy' plaats in Parijs. Meer dan 120 deelnemers uit 65 landen overlegden met elkaar over de ontwikkeling van praktische handvatten om met circulaire economie aan de slag te gaan." } ]}