2000ste ISO 14001-certificaat

16-09-2013 Het 2000ste ISO 14001-certificaat in Nederland is een feit. Een belangrijke mijlpaal, die het resultaat is van een sterke toename van het aantal ISO 14001-gecertificeerde organisaties de laatste jaren.

Net voor de zomer heeft SCCM het 2000ste ISO 14001-certificaat in Nederland geregistreerd op naam van Stafier Holland in Zevenaar. Daarmee zijn er nu 2000 certificaten waar 4600 vestigingen onder vallen.

SCCM

SCCM werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor onder meer ISO 14001. SCCM stelt daarvoor onder andere de certificatieschema’s op. Alle activiteiten van SCCM zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie met klanten en overheden te versterken. Met een gecertificeerd managementsysteem leggen organisaties de basis voor duurzaam ondernemen.

Meer informatie over ISO 14001

Voor inhoudelijke vragen over ISO 14001 kunt u contact opnemen met Dick Hortensius, telefoon (015) 2 690 115, e-mail: dick.hortensius@nen.nl.

bron: SCCM

Norm

NEN-EN-ISO 14001:2004 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids