Concept nieuwe ISO 14001 beschikbaar bij NEN

07-11-2013 De tweede Committee Draft van de herziening van ISO 14001 'Environmental management systems - Requirements with guidance for use' (ISO/CD 14001.2) is nu beschikbaar in de NEN Shop. ISO/CD 14001 is een concept, de inhoud kan nog wijzigen. Het geeft u vast een indruk van de voorgestelde nieuwe tekst.

ISO/CD 14001 sluit aan bij de zogenaamde High Level Structure (HLS), ontwikkeld voor alle managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.
De belangrijkste wijzigingen

  • ISO/CD 14001 is ingedeeld volgens de nieuwe High Level Structure (HLS) en bevat de identieke kerntekst die geldt voor alle nieuwe normen voor managementsystemen. Deze HLS vergemakkelijkt integratie met een of meer andere managementsystemen.
  • Een aparte paragraaf over leiderschap en commitment.
  • Aandacht voor de relatie tussen milieuaspectenanalyse en risicomanagement.
  • Een eis voor toepassing van indicatoren bij het monitoren van milieuprestaties.
  • Aandacht voor de kwaliteit van (intern en extern) gerapporteerde milieu-informatie.
  • Een aparte paragraaf over milieumanagement in de keten.

Wat betekent Committee Draft (CD)

Het stadium van ‘Committee Draft’ is een fase in de ontwikkeling van de norm waarbij de leden van ISO (waaronder NEN) een stem kunnen uitbrengen en commentaar kunnen leveren. Deze commentaren worden meegenomen bij het opstellen van een ‘Draft International Standard’ (DIS). De ISO/DIS 14001 wordt medio 2014 verwacht.

Inspraak in de nieuwe ISO 14001

Inspraak in de norm kan door deelname aan de normcommissie Milieumanagement. Deze commissie bepaalt het Nederlandse standpunt en stelt het commentaar op normontwerpen vast. Nederland is rechtstreeks vertegenwoordigd in de internationale werkgroep die ISO 14001 ontwikkelt. Meer informatie? Neem contact op met Dick Hortensius, e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Definitieve ISO 14001 eind 2015 verwacht

De definitieve ISO 14001 wordt gepubliceerd nadat de Final DIS definitief is geaccepteerd.
Naar verwachting is dit eind 2015.

Uw ISO 14001-certificaat

ISO 14001:2004 is nog steeds geldig en organisaties hebben nog steeds voordeel van implementatie en certificatie tegen ISO 14001:2004.

Certificaten tegen ISO 14001:2004 blijven geldig tot ruim na de publicatie van ISO 14001:2015. Naar verwachting 3 jaar. De overgangstermijn wordt in overleg bepaald door de International Accreditation Federation (IAF) en de ISO Policy Committee over conformity assessment-zaken.

U kunt met uw certificerende instelling afstemmen in hoeverre u al rekening kunt (gaan) houden met de wijzigingen in de nieuw te publiceren ISO 14001.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwe ISO 14001 of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, consultant Managementsystemen.

(015) 2 690 115

dick.hortensius@nen.nl

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids