Conceptnorm voor competentie certificatieauditors ISO 14001

22-05-2012 ISO 17021 stelt algemene eisen aan de organisatie en werkwijze van certificatie-instellingen en de benodigde competenties van het daarbij betrokken personeel. Omdat de kwaliteit van certificatieprocessen sterk afhangt van de kennis en vaardigheden van auditors, is besloten om voor belangrijke vakgebieden zoals milieu en kwaliteit aanvullende specifieke eisen in normen vast te leggen.

In aanvulling op de norm voor certificatie-instellingen ISO 17021 ‘Conformity assessment - requirements for bodies providing audit and certification of management systems’ wordt door een gezamenlijke werkgroep van ISO/CASCO en ISO/TC 207 gewerkt aan een tweede deel met daarin competentie-eisen voor certificatie van milieumanagementsystemen.

ISO 17021 stelt algemene eisen aan de organisatie en werkwijze van certificatie-instellingen en de benodigde competenties van het daarbij betrokken personeel. Omdat de kwaliteit van certificatieprocessen sterk afhangt van de kennis en vaardigheden van auditors, is besloten om voor belangrijke vakgebieden, zoals voedselveiligheid (ISO 22003), informatiebeveiliging ISO/IEC 27006), maar ook milieu en kwaliteit aanvullende specifieke eisen in normen vast te leggen.

ISO 17021-2 voor milieu-auditors

Voor milieu-auditors is de draft Technical Specification ISO 17021-2 ter stemming en voor commentaar rondgestuurd. Kern daarvan zijn twee tabellen waarin inhoudelijke kennis over milieumanagementsystemen en daarmee verwante onderwerpen (bijvoorbeeld wetgeving, milieu-issues, monitoringtechnieken) en over specifieke milieuaspecten (bijvoorbeeld lucht- en wateremissies, afval, energiegebruik) worden gekoppeld aan functies in het certificatieproces, zoals vaststelling auditteams, auditing en review van auditrapportages en het nemen van certificatiebeslissingen. Doel van de Technical Specification is de kwaliteit van milieucertificatieprocessen te vergroten.

Inmiddels is ook het voorstel geaccepteerd om voor certificatie van kwaliteitsmanagement een vergelijkbare norm te ontwikkelen die als ISO/TS 17021-3 zal worden gepubliceerd.

Eerder door u bekeken

Bijspijkeren op topsnelheid?

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids