DAMEN Dredging Equipment bedankt NEN als partner bij certificering

13-11-2017 Damen Dredging Equipment (DDE) maakt en levert baggerschepen en gerelateerde producten en diensten. Sinds 2014 zijn zij ISO9001-2008 gecertificeerd. In 2015 besloot het bedrijf ook een arbo- en milieumanagementsysteem op te zetten. “Dat had voor ons hoge prioriteit”, vertelt Jeroen van der Linden, HSEQ-coördinator (Health, Safety, Environment & Quality bij DDE). “Vanuit de markt kregen we steeds meer vraag om arbo- en milieucertificering. Omdat we niet voldoende kennis in huis hadden, zochten we een partner om ons hierbij te begeleiden.”

“Het arbo- en milieumanagementsysteem wilden we opzetten volgens NEN-EN-ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001”, vervolgt Jeroen. “In onze zoektocht naar een partner kwamen we uit bij NEN. Ze hadden ons al eerder geholpen bij het opzetten van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Rob Ronday werd projectleider vanuit NEN; business consultant Jolanda Klok was daar ons vaste aanspreekpunt.”

Programmamanagers

René Gouwens is programmanager bij NEN. “Ik vertaal normen naar praktische handvatten voor gebruikers in de vorm van bijvoorbeeld trainingen, online tools of rekenmodules”, vertelt hij. “Mijn vakgebied is managementsystemen. Indertijd heb ik als adviseur-trainer ondersteuning gegeven bij het opzetten en invoeren van Damens ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem. Ik kende de organisatie dus al goed.”

Klik

Doordat de docenten van NEN meewerken aan het normalisatieproces, kennen ze de nieuwste marktontwikkelingen en begrijpen ze de impact van normen op bedrijven. “Bij een opdracht zoeken we altijd naar een klik tussen het bedrijf en de partner die we inzetten”, gaat René verder. “Wie van onze specialisten kent de branche het best? Welke ondersteuning heeft de klant nodig? We hebben Rob Ronday aan Damen gekoppeld vanwege zijn kennis van milieu- en arbomanagementsystemen en relevante wet- en regelgeving. Hij hielp ook bij het opstellen van voorbereidende vragen die DDE kon verwachten van de audit met het certificeringsbureau.”

Op maat

Jolanda Klok, business consultant bij NEN, ondersteunde het hele traject: “Met elkaar hebben we afspraken gemaakt om het proces te monitoren. Dat hebben we door gesprekken en terugkoppelingen gedaan. Ook heb ik een kijkje in de keuken mogen nemen; dat maakt de betrokkenheid groter. Wat ik belangrijk vind in deze samenwerking is dat wij als NEN Damen hebben kunnen helpen met het behalen van hun doelen en daarmee ook een goede relatie hebben opgebouwd.

HLS

Damens nieuwe kwaliteits-, milieu- en arbomanagementsysteem is opgezet volgens ISO’s ‘High Level Structure’ (HLS). Sinds 2012 hanteren alle ISO-managementsystemen dezelfde structuur en hetzelfde vocabulaire. Vergelijken is daardoor makkelijk. De HLS vormt bovendien het hart van het ‘plug-in-model’. In het managementsysteem kunnen organisaties onderwerp- en sectorspecifieke normen ‘inpluggen’, net als bij het operating system van een computer. Ook is een nieuw managementsysteem snel en dus kostenefficiënt te integreren in een bestaand systeem.

Integraal

Door het integrale karakter van het nieuwe managementsysteem staan nu alle eisen en wetgeving op één plek. Jeroen: “Milieu- en veiligheidseisen kunnen we daardoor systematisch oppakken en monitoren. En onze arbeidsveiligheid, dienstverlening en producten kunnen we verder verbeteren.” Toen halverwege het traject de vrijgave van de ISO 45001-norm werd uitgesteld, besloten NEN en DDE gezamenlijk om uit te wijken naar de OHSAS 18001-norm, maar de opzet volgens HLS te doen. “Als de nieuwe ISO 45001 er begin 2018 is, is deze daarom ook al volledig geïntegreerd in het nieuwe managementsysteem. En HLS maakt vergelijken gemakkelijker, dus je ontdekt eventuele risico’s en kansen sneller.”

Damens doel is ondertussen bereikt: op 25 april 2017 ontving de organisatie de certificaten voor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OHSAS18001:2007.

Op de foto van links naar rechts: Rene Gouwens (NEN), Jeroen van der Linden (Damen) en Jolanda Klok (NEN).

Contact

Bent u ook op zoek naar een partner bij uw certificeringstraject? We helpen u graag. Neem voor meer informatie en gratis advies contact op met Jolanda Klok, Business consultant, telefoon 015 - 2 690 318.

Eerder door u bekeken

Top normen Managementsystemen

Download gratis gids